Skip to content
Carpal tunnel syndrom

Carpal tunnel syndrom behandlet med akupunktur

Et studie viser at carpal tunnel syndrom behandlet med akupunktur har effekt. 72 case deltok i studien.

En studie nylig publisert i Journal of Research Medical Sciences konkluderer med at akupunktur er effektivt i behandlingen av karpal tunnel syndrom. Dette er en tilstand i underarmen som kommer av for trange forhold i karpaltunnellen, hvor sener, blodårer og nerver går. Nerven i karpaltunnellen kommer i klem og man kan få symptomer i nervens funksjonsområde. Tilstanden gir bl a smerter, prikking, nummenhet i fingre og hånd, evt lammense og svinn av muskelmasse i tommelmuskulatur (1) Du kan lese om karpal tunnel syndrom her.

Det var 72 deltakere med i den randomiserte kontrollerte studien. Akupunkturgruppen fikk 8 behandlinger over en 4 ukers periode, mens kontrollgruppen fikk falsk akupunktur. Akupunkturgruppen målte signifikant bedring på elektrofysiologiske målinger foretatt i studien, samt at studien også konkluderer med bedring i subjektive symptomer som forekommer ved karpal tunnel syndrom (2)

Det er også gjort flere forskningsprosjekter på dette området. I 2006 ble det publisert en studie i The Journal of the International Association for the Study of Pain, hvor forskerne målte effekten i akupunkturbehandlingen av karpal tunnellsyndrom. Her ble det gjort funn i ulike deler av hjernen relatert til nevropatisk smerte under stimuli av akupunktur (3).

Våre behandlere som er akupunktører er Anne Karin og Sjasmin

Kilder:
1) Norsk helseinformatikk om carpal tunnel syndrom
2) Saeid Khosrawi, Alireza Moghtaderi, Shila Haghighat (2012) Acupuncture in treatment of carpal tunnel syndrome: A randomized controlled trial study. . Journal of Research in Medical Sciences, Vol 17, No 1 (2012).
3) V. Napadow, N. Kettner, J. Liu, M. Li, K.K. Kwong, M. Vangel, N. Makris, J. Audette, K.K.S. Hui (2006) Hypothalamus and amygdala response to acupuncture stimuli in carpal tunnel syndrome, PAIN. Volume 130, Issue 3 , Pages 254-266, August 2007