Skip to content

Angst behandlet med psykoterapi

Angst er en kompleks kombinasjon av følelse av frykt, engstelse og bekymring. Psykoterapi (gestaltterapi) kan være nyttig for å se på hvordan plagene arter seg. I gestalt psykoterapi/NLP  teknikkene kan

Angst er en kompleks kombinasjon av følelsen av frykt, engstelse og bekymring.
Psykoterapi (gestaltterapi / NLP) kan være nyttig for å se på hvordan plagene arter seg. I gestalt psykoterapi kan angsten utforskes i et jeg – du forhold.

En god psykoterapeut, samtaleterapeut gir klienten mulighet til å utforske plagene sine på ulike måter. Hva er handlingsmønsteret? De fleste av oss pleier å gjenta et lært mønster og det trengs tid for å automatisere nye måter å handle på. Det er viktig å bli bevisst det gamle handlingsmønsteret, men livet har endret seg og krever kanskje at vi må utføre ”ting” annerledes.

Det er viktig å vite at den måten vi har utført handlinger på har vært meningsfulle og nødvendige en gang. I dag har de blitt sykdomsfremkallende. Bare det å være villig til å akseptere den situasjonen en er i, er et skritt på veien til ny innsikt og helbredelse. Psykoterapeuten vil hjelpe deg videre på din vei.

Å orke og være i det som er og ikke døyve det med medikamenter er en viktig vei til helbredelse.

Vi vet alle at det tar tid å bli frisk. Det tar tid å akseptere. Det tar tid å bearbeide vonde følelser og det tar tid å endre både holdninger og handlingsmønstre, men det er mulig. Jeg tror det meste er mulig hvis en vil.

Noen ganger kan ord bli for vanskelige. Da kan billedterapi hos psykoterapeuten bli en farbar vei. Male stemninger, uttrykke seg i form og farger kan være en god vei til heling. En klump i magen, et hjerte som banker, et mørke som truer, eller et gjentakende bilde som stadig dukker opp kan meget godt festes på papir, men være desto vanskeliger å sette ord på.

Les om vår coach her