fbpx

Angst hos barn

Angst

Legg merke til adferden hos barn, har de mye vondt, gruer de for ting…..

Barn føler lett skyld, de er sårbare og kan ikke vurdere ting på samme måte som voksne kan.
Så vi må være forsiktige og sjekke med dem underveis i oppveksten om det er noe som har «satt» seg i systemet deres.
Mange barn, opplever jeg, har et høyt forventingspress på seg.
Og merk, det er ikke alltid at det er pålagt av foreldre eller lærere, men de har påtatt det av seg selv ved å observere oss voksne.
Så vær et godt forbilde, ved ikke å ha skyhøye forventninger.
Sympomer på angst kan være f.eks mye vondt i magen, anspenthet, grue seg veldig til ting, og hvis barnet begynner å trekke seg unna sosiale aktiviteter, kan det også være et tegn på angst.
Et barns psyke er jo kompleks, så man skal jo ikke trekke forhastede slutninger.
Men er du i tvil, kan det være lurt å få noen utenforstående til å spørre hvordan ting oppleves, for hvis det er noe på hjemmebane som er vondt, vil mange «beskytte» foreldrene sine med å glatte over ting.

Terapier

Start typing and press Enter to search