Skip to content

Angst symptomer

Angst er en kompleks kombinasjon av følelser som: frykt, engstelse og bekymring. Angst kan tappe deg for krefter, være årsak til lavt selvbilde, vanskelige relasjoner til andre, aggresjon og fortvile

Hva er angst?

Angst er en kompleks kombinasjon av følelse av frykt, engstelse og bekymring. Angst kan tappe deg for krefter, være årsak til lavt selvbilde, vanskelige relasjoner til andre, aggresjon, fortvilelse og depresjon. Mange er ofte ikke klar over at det er noe som feiler dem og derfor også prøver å unngå å vise andre at de sliter med ulike sider ved livet. I psykoterapi-samtaleterapi, gjerne gestaltterapi eller NLP, som er en relasjonsbasert terapiform kan du få mulighet til å bli bedre kjent med symptomer av angst og hva de bunner i.

Angst, spenning og uro er ofte ikke skarpt avgrensede begreper. Angst er for de fleste knyttet til faresituasjoner. Dette kan være situasjoner som underbevisstheten vår kjenner igjen som truende, og/eller farlige. Denne følelsen forbereder kroppen enten på å rømme, eller sloss. Vi kan se på kroppens måte å løse en vanskelig situasjon på, som en forsvarsmekanisme. Forsvarsmekanismene er der for å hjelpe og beskytte.

Angst og psykoterapi

Gjennom psykoterapi kan du i samarbeid med meg utforske symptomene. Generalisert angst handler om en person som har urealistisk og overdreven engstelse nesten hele tiden. En ekkel følelse om at noe vondt skal skje hele tiden.

Angst symptomer

 • muskelspenninger
 • skjelvinger
 • ristinger
 • rastløshet
 • tretthet
 • hjertebank
 • svette
 • munntørrhet
 • svimmelhet
 • kvalme
 • klump i halsen

En kan føle seg i helspenn, ha konsentrasjonsvansker, søvnproblemer og irritabilitet. Angsten er sjelden utløst av en konkret hendelse eller situasjon.

For mere informasjon ta kontakt med oss ved:Alternativ Medisin Røa og våre psykoterapeuter  -tankefeltterapi – hynose – coach