fbpx

Syre base balansering

Syre base balansering i kroppen

«”Le microbe n”est rien, le terrain cest tout ” – mikroben er ingenting, miljøet er alt» Claude Bernard 1860

Alle kjemiske funksjoner i kroppen og også i naturen, er avhengige av det miljøet de er omgitt av.

Alt har sin bestemte surhetsgrad – også kroppen.
Vi har sikkert hørt om «sur nedbør», og om hvordan mye syre i skogbunnen kan føre til store skader på trærne.
Et annet eksempel er miljøet i et akvarium – er det for surt, vet alle som har hatt eller har fisk hjemme i stua, at den stakkars fisken nok ikke ville overlevd lenge.
Disse eksemplene kan også brukes til å forklare hvor skadelig for mye syre kan være for kroppen, og kan kanskje gjøre det litt mer forståelig for oss hvor viktig et godt miljø i kroppen er.

Nå tenker sikkert mange at kroppen vår har et utall forskjellige reguleringssystemer som jobber veldig bra – og det er sant!
Et eksempel er systemet som sørger for at temperaturen er relativt konstant i kroppen, enten vi oppholder oss i arktisk kulde eller i en ørken.
Det finnes også systemer som regulerer vannforholdet/vannbalansen i kroppen – dette systemet tar ansvar for at hver enkelt kroppscelle får nok vann.
Det jeg ønsker å forklare litt mer om her, er systemet som regulerer syre- og basebalansen i kroppen.

En optimal syre-/basebalanse er en forutsetning for friske celler og dermed også velfungerende organer som bidrar til en god helse.
Syre-/baseforholdet i kroppen vår, kalles pH–verdi. Er denne verdien for lav, snakker vi om at kroppen har for mye syre, og er den for høy, er det for mye base i kroppen.
Hvert eneste organ har sin bestemte pH-verdi som skal være optimal, slik at den ikke kommer i ubalanse.

Kommer kroppen i ubalanse, som vi kan se ved at for eksempel pH-verdien faller, må kroppens systemer jobbe for at den kommer i balanse igjen.
Noen svingninger i syre-/ basebalansen er normale, og disse kan kroppen regulere selv over lengre tid. Men har vi ofte og over en lengre tid en for lav pH-verdi i kroppen, overbelaster vi dette systemet og kroppen kan komme i ubalanse – vi blir for sure, og miljøet kan forandre seg. Reaksjonen på dette kan være at kroppen kan bli syk – vi kan bli syke.
Dette kan gi utslag i for eksempel problemer som hårtap, hudproblemer eller problemer med neglene.
Dette er optiske reaksjoner, men det kan også skje mye i kroppen som ikke kan ses med en gang. En for sur kropp kan gi mange problemer, og over lengre tid kan dette være grunnlag for sykdommer som kan bli kroniske.
Det kan også gi problemer hvis vi har for mye base, men dette skjer svært sjelden og skal ikke være hovedfokuset mitt her.
Syre og base trengs i kroppen – syre er like viktig som base, men disse må være i en riktig balanse.

Hvordan kommer vi i ubalanse?

Moderne mat- og livsstilsvaner kan føre til at vi kommer i et “for surt” område siden mye av det vi spiser inneholder en større andel av syre enn base.
For eksempel spiser vi mye industrielt tilvirket mat som brød eller kjeks som inneholder raffinert fett, oljer og sukker, i tillegg til mye kjøtt og store mengder av homogeniserte og pasteuriserte meieriprodukter.
Det finnes også mye mer som griper inn i syre- og basebalansen vår, bl.a. tankene våre.

Terapier

Start typing and press Enter to search