Skip to content

Blodtrykk behandlet med homeopati

Blodtrykket er trykket som strømmen av blod utgjør i arteriene i kroppen, og forandrer seg i forhold til hvilke «krav» hjertet har når det gjelder blodgjennomstrømningen i kroppen;

Blodtrykket er som regel lavere når man hviler seg, mens det er høyere når man bedriver fysisk aktivitet.
Det systoliske trykket er det høyeste trykket, og måles når hjertet trekker seg sammen. Det laveste trykket, det diastoliske trykket, måles mellom sammentrekningene i hjertets hvileperiode (diastolen).
Forholdet mellom disse to trykkene forteller om motstanden i de mindre arteriene.
Et høyt blodtrykk over lengre tid kalles hypertensjon. En økning i blodtrykket er en normal reaksjon som følge av f.eks. stress og fysisk aktivitet.
At noen har «høyt blodtrykk» betyr altså at de også har høyt blodtrykk når de normalt sett ikke burde hatt det, f.eks. når de hviler.
Verdens helseorganisasjon definerer høyt blodtrykk som et systolisk trykk som konstant overstiger 160 mmHg, og 95 mmHg diastolisk. Eldre mennesker kan imidlertid ha et normalt blodtrykk over disse verdiene, da blodtrykket øker med alderen. På samme måte har barn som regel langt lavere blodtrykk. Normalt sett vil ikke høyt blodtrykk medføre noen symptomer, og blir ikke oppdaget før ved en rutineundersøkelse hos en lege. Alvorlige tilfeller av hypertensjon kan imidlertid medføre hodepine, svimmelhet, pustevansker og synsforstyrrelser.
Forhøyet blodtrykk belaster hjertet og blodårene og fører til økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Høyt blodtrykk over lengre tid kan også føre til skade på nyrene, forandringer i øyets netthinne (retinopati) og forvirrings- og krampetilstander.
Risikoen for alle disse komplikasjonene øker i takt med alder og grad av hypertensjon; en 40-åring vil f.eks. øke risikoen for en hjertesykdom med 20 % for hver 10 mmHg-stigning i det systoliske blodtrykket.
I de fleste tilfellene av hypertensjon er det tilstrekkelig å endre livsstil; vektreduksjon, røykeslutt, reduksjon av alkoholinntaket, reduksjon av kaloriinntaket  og økt fysisk aktivitet er alle anbefalte metoder. I tillegg er det å redusere saltinntaket også gunstig. Følger man disse «levereglene» minsker man risikoen for i det hele tatt å få hypertensjon betraktelig.

Ved noe forhøyet blodtrykk kan daglig inntak av kanel og kiwi ha en positiv effekt.

Behandlingen:

Det er stor mulighet for å behandle blodtrykkssykdommer med homeopatisk midler. Disse midlene har mulighet til å ordne balansering i kroppen, samt god sirkulasjon skal være normal.
Homeopatiske midler virker via nerve system og fjerner symptomer.