Skip to content

Brev fra Helsetilsynet 2017

Jeg vil her gjengi ordlyden i et brev som er mottatt fra Helsetilsynet til vår klinikk etter deres gjennomgang av hvordan vi markedsfører oss på vår hjemmeside høsten 2017.

 

Helsetilsynet brev til Alternativ Medisin Røa den 21 desember 2017

Anmodning om endring av markedsføring av Alternativ Medisin Røa

Eksempelvis skriver du i din markedsføring at akupunktur og soneterapi hjelper mot infertilitet og for tidlig overgangsalder. Du skriver også at homeopati anbefales mot fordøyelsesbesvær, ørebetennelse og eksem hos barn. Etter vår vurdering mangler disse påstandene vitenskapelig belegg og er i strid med gjeldende kunnskap på området.

Videre omtaler du i din markedsføring at ved mikroskopiering og analysering av ”levende blod”, kan din klinikk påvise blant annet ”lekk tarm”, ”immunaktivitet”, ”dårlig oksygenopptak”, indikasjon på ”virus”, bakterier og parasitter”, ”syre/base forholdet” og ”væskemengde”. Vi vurderer at din klinikk verken har laboratorium med de nødvendige godkjenninger for kliniske analyser på mennesker eller fagpersoner med den nødvendige kompetanse og godkjenning for å utføre analyser. Videre vurderer vi at dine påstander om hva din klinikk kan finne i blodanalyser ikke er i samsvar med gjeldende kunnskap på området.

Du markedsfører videre hvordan analysemetodene ”York-test” og ”NES Pro Vision” og ”E-lybra” er egnet til å diagnostisere en rekke feil og mangler hos pasientene. Etter vår vurdering mangler disse analysemetodene nødvendig vitenskapelig belegg og godkjenning for bruk i diagnostikk på mennesker.

Videre markedsfører du hvordan diagnosen ”lockfoot” er årsak til forskjellige helseproblemer (”nevrologiske forstyrrelser”, tannproblemer, bekkenløsning, synsforstyrrelser, kjeveleddsproblem, fibromyalgi, whiplash-skader, ”lekk tarm” og problemer i ankler, knær, hofter, rygg) og hvordan behandlingen av ”lockfoot” i disse tilfellene vil medføre at de andre helseproblemene forsvinner.

Vi vurderer samlet at alle disse påstandene mangler vitenskapelig belegg, avviker grovt fra gjeldende kunnskap på områdene og er egnet til å villede pasienter og/eller publikum.

Konklusjon
Statens helsetilsyn har kommet til at din markedsføring ikke er i tråd med kravet om saklig og nøktern markedsføring, jf. Helsepersonellovens §13

Vi anmoder derfor om at du endrer din markedsføring på din hjemmeside slik at den samsvarer med kravene i helsepersonelloven § 13