Skip to content

Endring i hjernen ved akupunktur

Endring i hjernen ved akupunktur sier forskningen. Beviser ikke dette at det har virkning….

Finner endring i hjernen ved stimulering av akupunktur. Kunden ligger rolig og mottar kun behandling med akupunktur og det registreres endring i hjerneaktiviteten. Hva annet kan dette skyldes enn den påvirkningen som akupunkturen gjør?
Det er gjort forskjellige forsøk og forskninger på mennesker for å finne svaret på hva akupunktur gjør under behandling, samt at det er et forsøk på å finne en forklaring på hvorfor /hvordan behandlingen virker.

Her er et eksempel:

I New South Wales i Australia har Dr Quah-Smith forsket på hjerneaktivitet når noen blir utsatt for laserbehandling på akupunkturpunkter. Det ble brukt laser av den grunn at da var det mulig å gjøre forskningen dobbeltblind, noe som er et problem når man forsker på akupunktur og andre terapiformer. Det ble funnet ulik aktivitet i hjernen på ved stimulering av ulike akupunkturpunkter.

Deltakerne i studien viste signifikante forandringer i hjerneaktivitet når de mottok stimuli på akupunkturpunkter, til tross for at de ikke visste om de ble stimulert eller ikke. Forandringene fant sted på områder av hjernen som blant annet styrer humør (“mood regulation” – frontal-limic-striatal brain region). Funnene kan indikere at akupunktur kan påvirke depresjon.

Deltakerne i studien var friske. Det gjenstår å se om de samme funnene kan gjøres hos deprimerte personer, og om man kan bruke resultatene klinisk.

Kilde:
Quah-Smith I, Sachdev PS, Wen W, Chen X, Williams MA (2010) The Brain Effects of Laser Acupuncture in Healthy Individuals: An fMRI Investigation. PLoS ONE 5(9): e12619. doi:10.1371/journal.pone.0012619