Skip to content

Homeopati øker

Homeopati øker og bruken av homeopatisk medisin øker i verden.

Fakta om homeopati

Homeopati er den mest brukte alternative behandlingsmetoden i verden.

Bare i Europa blir denne type medisin praktisert i 40 av 42 land og bruken i befolkningen er mellom 18-71%.

Homeopati er en del av det offentlige helsevesen i flere land  bl.a. Brasil, Chile, India, Mexico og England.

Salget av homeopatisk medisin øker med 15-20% i Europa.

ECCH er en europeisk paraplyorganisasjon hvor 8000 homeopater er organisert.

Alle er medlemmer i Norske Homeopaters Landsforbund er godkjente av ECCH.

De har alle en lang og dyp utdannelse for å få lov til å praktisere, samt at de må ha erfaring fra forskjellige “diagnoser”

Homeopat medisin gir sjelden bivirkninger, men kan forsterke symptomene dine i en kort periode