Skip to content

Hjelp til å leve lavkarbo

Lavkarbo mat er enklere enn du tror og inneholder mye god, gammeldags mat

Hjelp til å leve lavkarbo

Alternativ Medisin Røa hjelper deg med å finne frem til hvordan du skal leve på lavkarbo mat og med inntak av mer fett enn det myndighetene råder oss til.
Vi mener at dette fører til en bedre helse og derved en bedre hverdag. Vi kan se ved blodprøver før en starter på et lavkarbo kosthold og i etterkant de forandringene som er skjedd med blodprøvene til den enkelte.
Og verdiene for kolesterol og betennelser vil rette seg, samt at vår tids livsstil sykdommer vil bli redusert ved at vi mennesker lever på mat som ikke inneholder raske karbohydrater. Vi ser også gjerne at en inntar mer fett enn det som myndighetene har rådet oss til gjennom mange år.
Spesielt trenger barn mye mer fett enn det som det gis råd om i dag, men derimot trenger de slett ikke alle disse raske karbohydratene som samfunnet svømmer over av.