fbpx

Hjerneslag

Ved et hjerneslag er det viktig å starte behandling fort. Akupunktur kan ha effekt og er etterspurt på sykehusene.

Våre hjerneslag pasienter  kommer inn på sykehus  med en gang  de er blitt rammet. Her får de den akutte hjelpen som de absolutt har behov for når det gjelder å forhindre at komplikasjonene blir større enn nødvendig. I de senere år er det også gjort diverse  forsøk med akupunktur for å se effekten av om dette også er med på å redusere komplikasjonene til denne kategorien pasienter. Jeg har ved flere anledninger vært tilkalt av pårørende til sykehusene våre i Oslo.

Jeg husker godt et tilfelle. Pasienten hadde relativt nettopp hatt slaget da jeg ankom. Han lå stort sett til sengs og det var den høyre siden som var rammet og dermed var språket også borte. Jeg satte i gang med behandling i form av akupunktur med en gang.Neste gang jeg kom for å gi ham behandling var hans hustru ved godt mot, for de hadde sett en klar bedring etter at behandlingen var gjennomført. Jeg satte nye nåler og ventet i 1 dag eller  før jeg igjen var på plass. Dette var svært oppløftende for et nytt hopp i riktig retning hadde skjedd. Og av de pårørende til denne pasienten var det også et par leger som samtykket i at her var det bare å satse. De kunne klart se forbedringen etter hver behandling. Og før jeg hadde kommet inn i bildet hadde det skjedd svært lite i den retningen.

Han kunne nå sitte oppe, han kunne spise, selv om det ikke gikk så fort og han stod på benene og måtte forflytte seg. Fremskrittet var formidabelt og det motiverte oss til å fortsette det hele.

Noen vil da kanskje si at dette kunne kanskje ha skjedd likevel, men det er det på en måte ingen som vet. Men det vi vet er at det har alt å si at vi kommer tidlig til med akupunktur behandlingen for at det skal bli en god effekt.

Jeg sier ikke nei når det er noen som spør meg om jeg vil komme på sykehuset for å hjelpe en av deres kjære, for neste gang kan det være en selv eller noen andre som en kjenner og da ønsker en at de også skal få den hjelpen som er nødvendig.

Terapier

Start typing and press Enter to search