Skip to content

Hodepine og hodesmerter

Hodepine og hodesmerter

på latin Cefalalgia, er en tilstand med smerter i hodet av mild til intens grad. Dette er en av de vanligste former for lokal smerte.
Over 1,7 millioner nordmenn sliter med hode smerter.

Det er vanlig å inndele hodepine og hodesmerter i primær og sekundær hodepine. Ved primær smerte foreligger det en spesifikk sykdom.
Ved sekundær hodesmerte oppstår dette som et symptom på en annen sykdom.
Hodepine og hodesmerter har tilknyttning til nerve og sirkulasjon system, samt stress, depresjon og hypertensjon.
Det er mange årsaker som ligger bakom og for å behandle lidelsen må man finne den rette årsaken. Det er stor mulighet for å behandle med alternative behandlinger generelt. Og vi bruker soneterapi, akupunktur, homeopati og råder om kost og tilskudd.
Vi bruker forskjellige terapier og medisiner til forskjellige mennesker og diagnoser.

Du kan også lese om migrene på våre sider