fbpx

Hva er psykoterapi

Hva er psykoterapi

Består av et sett med teknikker hvis hensikt er å bedre mental helse, følelsesmessige eller adferdsmessige problemer hos personer. Slike problemer kan ofte skape vanskeligheter i hverdagen eller gjøre det vanskelig for personer som sliter med dette å oppnå personlige mål.

Terapien er ment å rette disse problemene gjennom forskjellige typer teknikker. Vanlig terapi involverer en psykoterapeut, hvor en eller flere pasienter diskuterer spesifikke problemer i et forsøk på å finne ut hva som forårsaker dette.

Da slik terapi ofte behandler personlige og sensitive emner og problemer, er alle psykoterapeuter bundet til en taushetsplikt mellom de tilstedeværende.

Behandlingsform er sort sett begrenset til verbal utveksling. Som et resultat er det ikke nødvendig med medisinsk utdannelse, men som terapeut vil man likevel ha utdannelse mer rettet mot psykologi. Hvor psykoterapi utdannelsen fokuserer mer mot de kroppslige virkningsmekanismene som ligger bak psykisk lidelse.

Terapeutene kan være psykologer, men dette er ikke en nødvendighet. Da mange med annen medisinsk utdannelse tar psykoterapi som en tilleggsutdanning.

Våre terapeuter:

Peder
Lisbeth

Terapier

Start typing and press Enter to search