fbpx

Macula degenerasjon og akupunktur 2000

En klient hadde vært innom en kollega av meg for å få behandling av macula degenerasjon, men denne sendte henne videre til meg fordi hun visste at jeg hadde gode resultater med denne diagnosen.

En klient hadde vært innom en kollega av meg for å få behandling av macula degenerasjon, men denne sendte henne videre til meg, fordi hun visste at jeg hadde gode resultater med denne diagnosen.

Macula degenerasjon eller populært kalt ” forkalkning på øye” er en alderdomsutvikling på synsnerven som sakte ødelegger synet. Diagnosen er sterkt økende og er meget ødeleggende på livskvaliteten.

Det heter seg at de som får diagnosen, sakte men sikkert, går mot blindhet, men at de skal kunne beholde gangsynet.

Denne diagnosen er det relativt lite å gjøre med ut fra et skolemedisinsk synspunkt. Men derimot med den type akupunktur som jeg gir kan vi være heldige.

Behandlingen i seg selv er tøff og en skal vite dette på forhånd. Klienten må få 2 timers behandling pr dag avbrutt med 1 times pause midt på og dette må vi gjennomføre i 5 dager etter hverandre. Men i løpet av den uken merker klienten om dette har noen effekt på nettopp han eller henne. Dersom effekten er der går vi videre med behandling i 3 uker til, men da med bare 2 x 2 behandlinger pr uke.

Mange spør meg om hva de skal merke, men det er de som vet hvordan synet er og det er de som merker forandringen.

  • brutte streker blir rette igjen
  • briller kan legges bort
  • fargene kommer tilbake
  • etc

Som dere skjønner så er det helt avhengig av på hvilket stadium den enkelte befinner seg.

Når det gjelder macula degenerasjon, så er det viktig å komme til behandling så fort som overhode mulig for å få stoppet utviklingen. Men det er aldri for sent.

Og merker en at det starter å utvikle seg igjen, må en straks ta en ny runde med behandlinger. Behandlingen som jeg gir er en kombinasjon av flere teknikker og den har vist seg å være meget effektiv. Så det er ikke bare å møte opp hos en hvilken som helst akupunktør.

Det er dessverre ikke alle som responderer på behandlingen, men de fleste gjør det. Og siden vi aldri kan vite på forhånd hvem som vil ha god effekt, så må en bare prøve.

Terapier

Start typing and press Enter to search