fbpx

Migrene – akupunktur

Migrene er et stort problem for mange. Soneterapi og akupunktur i kombinasjon kan hjelp mye på denne helseplagen.

Migrene kan behandles med meget gode resultater av både soneterapi og akupunktur.

Interessen for alternativ behandling er nå stor og det skyldes at folk tør å fortelle at de går til slik behandling og effekten av behandlingen er synbar for de fleste.
Mange kommer med sine plager og spør: er dette noe du kan hjelpe meg med?

Migrene er blitt et samfunnsproblem og det kjøres på med migrenemedisin for at de skal fungere i jobben. Klienten som vi skal ta for oss her gikk ”fast” på det smertestillende medikamentet Anervan, for i det hele tatt å kunne eksistere. Da vedkommende begynte med preparatet var det relativt sjelden at han måtte ta det, men i den senere tid hadde det blitt hyppigere og dette foruroliget ham.

Utfra den videre samtalen kom det frem at han var meget glad i søte kaker og sjokolade, samt Coka Cola light. Kaffe var det også en viss mengde av hver dag. Ved nøye gjennomgang av føttenes soner ble mine andre observasjoner av klienten styrket.

Her forelå det ubalanse i organene lever / galle.

Vi startet opp med behandling 2 ganger pr uke med kombinasjon av soneterapi og elektroakupunktur i ørene. Behandlingen på føttene kan for noen være litt smertefull de første behandlingene, men smertene avtar etter hvert. Dette er et tegn på at kroppens energier nærmer seg balanse. Akupunktur i kombinasjon med soneterapien gir en dypere effekt og vi får rettet på mer i løpet av kortere tid.

Migrene anfallene kom i begynnelsen med samme intervall som før, men de ble svakere for hver gang. Etter ca 12 – 15 behandlinger var det ikke noe igjen av anfallene. Men vi fortsatte med noen behandlinger for å være helt sikker på at balansen var stabil. Siden det er vanskelig med total omlegging av kosten valgte vi oppfølging 1 gang i måneden.

Det er viktig å presisere at det er vanskelig for oss alle å forandre våre vaner og uvaner samme hva det gjelder og spesielt det som vi er mest glad i og koser oss med. Det er derfor meget viktig at vi ikke setter for store krav til endringer for klienten, men setter mål som er realistisk å nå. Jeg legger stor vekt på å synliggjøre dette for klienten slik at de kan se fremskrittet steg for steg.

Behandlingen med stimulering av kroppens soner for å få gjennomført en avgiftning i kroppen er dog det viktigste. Og dette må kroppen ha hjelp til.

I dette tilfellet følte klienten at livet begynte på nytt etter behandlings runden og med en slik ” gave” kan det ikke beskrives hvor verdifull alternativ behandling kan være. Klienten kunne planlegge besøk/selskap og andre gjøremål uten å ta høyde for om han skulle bli dårlig og avlyse det hele. Han måtte stadig passe på kosten og ikke akseptere for mange utskeielser, men det gjorde at han ble kjent med kroppen sin og levde deretter.

For at soneterapi og akupunktur ikke bare skal behandle selve symptomene er det meget viktig å finne frem til selve årsaken. Derfor er en stor del av behandlingen først å analysere, så synliggjøre årsakene for klienten, så selve behandlingen, samt å gi råd og veiledning, motivere og kontrollere, slik at klienten til slutt selv klarer å styre og leve tilpasset sin egen kropp.

Så selv vanskelige migrene pasienter kan få gode resultater med kombinasjon av soneterapi og akupunktur. Vår erfaring tilsier at ca 75% blir betydelig bedre eller friske.

Terapier

Start typing and press Enter to search