Skip to content

Mineralanalyse-Oligoscan

Mineralanalyse-Oligoscan
Mineralanalyse-oligoscan bruker spektrofotometri som metode til å måle konsentrasjonen av sporelementer og tungmetaller i kroppens vev (dermis). Målingen gjøres på stedet og tar 2 minutter. Rett etter mottar du en omfattende analyse av mineraler, sporelementer og tungmetaller.

Fordelene med en spektrofotometrisk test med OligoScan
OligoScan sender et bredspekteret rødt lys ned i det mellomste hudlaget (dermis), der det blir absorbert eller ikke av ulike metaller og mineraler. Vevet i mellomlaget gir et godt bilde av overskudd eller mangler, ofte før nivåene kan oppdages i blodet. Urinprøver, hårmineralanalyser og blodprøver gir en indikasjon. Kroppens evne til å skille ut giftstoff (via nyrene, lever/fordøyelse, hår) gjør at disse tradisjonelle prøvene ikke gir et representativt bilde av hva som faktisk finnes i kroppens vev.

Mineralanalyse-OligoScan er en revolusjonerende teknikk som mange har ventet på for hurtig og presist kunne lese ut kroppens mineralbalanse. OligoScan gir en lege/behandler muligheten til å foreskrive eventuelle tilskudd/behandling, livsstilsendringer og forsikre seg om at anbefalingene fungerer. Mange opplever kroniske helseproblemer, som kan skyldes mangler på essensielle mineraler eller for høye verdier av giftstoffer og tungmetaller i kroppen. OligoScan gjør det mulig å avdekke dette enkelt og hurtig.

OligoScan blir i dag brukt av leger i over 20 land og antallet øker dag for dag.

Bruk av spektrofotometri generelt
Spektrofotometri brukes på mange fagfelter som kjemi, farmasi, miljøfag, matvitenskaper, biologi, medisin og industrifag. Klinisk brukes spektrofotometri til å undersøke blod eller vev i diagnostisk øyemed.

Det som testes ved Mineralanalyse-Oligoscan er følgende:
Mineraler og om du har for mye eller for lite av følgende:

 • Kalsium
 • Magnesium
 • Silicon
 • Fosfor
 • Natrium
 • Kalium
 • Kobber
 • Sink
 • Jern
 • Mangan
 • Krom
 • Vanadium
 • Bor
 • Kobolt
 • Molybden
 • Jod
 • Litium
 • Germanium
 • Selen
 • Sulfur

Forhold mellom følgende mineraler testes:

 • Kalsium/Magnesium
 • Kalsium/Fosfor
 • Kalium/Natrium
 • Kobber/Sink

Følgende tung metaller testes:

 • Aluminium
 • Antimony
 • Sølv
 • Arsenikk
 • Barium
 • Beryllium
 • Bismut
 • Kadmium
 • Kvikksølv
 • Nikkel
 • Platinum
 • Bly
 • Thallium
 • Thorium

Den tester for generell forgiftning i kroppen, og hvordan kroppen er i stand til å kvitte seg med tungmetallene.

Den tester også for følgende:

 • Oksidativt stress
 • Ph
 • Predisponering for diabetes og allergier
 • Enzym nivåene i kroppen
 • Næringsopptak
 • Stoffskifte
 • Immunforsvar
 • Kognitiv funksjon
 • Hormonbalansen
 • Evne til å reparere vev
 • Hjerte-kar systemet
 • Nervesystemet
 • Emosjonell status

Selve testen med Mineralanalyse-Oligoscan har en egen kostnad og kommer i tillegg til normal konsultasjonspris.

MÅLINGER AV MINERALER OG TUNGMETALLER VED HJELP AV OLIGOSCAN

For de som vil fordype seg litt.

Mange har fått testet seg med Oligoscan siden de første apparatene kom til Norge i 2013, og en rekke behandlere og leger er blitt kjent med systemet. Det har oppstått diskusjoner der særlig forkjempere for hårmineralanalyser har hevdet at Oligoscan ikke gir riktige resultater. En del opplever at resultatene ikke endrer seg vesentlig selv om de har brukt metoder og produkter som har grunn til å tro fungerer godt som avgiftning. Andre tror at resultatene er blitt dårligere etter en tids behandling fordi prøvene viser høyere forekomst av tungmetaller i hendene etter at man har startet avgiftning. Uno Vita AS og Klinikk for integrert medisin har gått grundig til verks for å forstå hvordan resultatene skal fortolkes og om de pålitelig nok. Vår konklusjon etter en grundig gjennomgang med produsenten og eksperter på temaet er fortsatt at Oligoscan er et svært godt, effektivt og pålitelig verktøy som gir mer pålitelig informasjon enn noen andre mineral-/tungmetalltester vi er kjent med (helblod-, urin- og håranalyser).

Viktig informasjon som en del ikke er klar over
De av dere som har spesialkompetanse på ernæring, mineral- og tungmetallterapi og lang klinisk erfaring får ha oss unnskyldt hvis vi kommer med informasjon dere er godt kjent med. Vi ser at mange har behov for et nytt kurs der vi går gjennom strategier og metoder for å forstå og bruke resultatene best mulig. Temaet er komplisert, og man blir ikke utlært på en dag.

Fortolkning av resultatene i Oligoscan
Mineralanalyse-Oligoscan tester forekomsten av mineraler, metaller og tungmetaller i vevet i hendene. Dette gir vanligvis ikke samme resultat som for eksempel fullblods- eller håranalyser. Vi mener at målingene gir mer informasjon ved siden at de er raskere og rimeligere enn noen av andre analyser. Blod viser det som transporteres i blodet i øyeblikket, men ikke det som eventuelt ligger skjult i kroppen, for eksempel i bein, nyrene, leveren, hjernen, osv. Andre analysemetoder vi kjenner, har tilsvarende svakheter selv om de kan bidra til å gi et helhetlig bilde og selvsagt har egenverdi. Skal man velge én metode, anbefaler vi Minaralanalyse-Oligoscan, som er rask, pålitelig, rimelig og effektiv.

Biokjemiske ulikheter
Klinisk erfaring verden over viser at mennesker grunnleggende sett er to forskjellige typer når det gjelder i hvilken grad vi skiller ut stoffer/metaller/tungmetaller/giftstoffer. Den ene typen kalles heretter utrensere og skiller lettere ut stoffer i blod og andre kroppsvæsker, mens den andre har tendens til å lukke dem inne i ulike deler av kroppen og kalles lagrere. De to typene kan få vesentlig forskjellige resultater med Oligoscan selv om de ikke nødvendigvis har store forskjeller i den totale beholdningen av tungmetaller i kroppen. Det er også viktig å forstå at uttrykket «syk» og «frisk» er relative begreper, siden svært få er helt friske eller syke.

Eksempler og fortolkning
Personer som er friske og utrensere, kan vise relativt høye verdier av tungmetaller, mens verdiene for mineraler er ganske normale. Dette er personer som skiller ut giftstoffer, inkludert via huden og hendene (der vi måler), og de har i så måte en god avgiftningsfunksjon. De trenger som de fleste å fortsette med avgiftning og redusere inntaket av mat og drikke som tilfører nye tungmetaller.Personer som er syke, men som viser samme prøveresultater, bør intensivere behandlingen og fortsette over tid inntil de ser at mineralstatus bedres og de begynner å skille ut mindre metaller. Dette gjelder også hvis de ikke lenger opplever seg som syke, men er resultatene tilsvarende, bør de fortsette med det de gjør, men da mer preventivt for å motvirke tilbakefall.

Oligoscan kan vise lave verdier av tungmetaller/metaller enten klienten er syk eller frisk. For dem det gjelder, er det uansett en god idé å bruke gode avgiftningsprodukter og kelatorer, justere kosten og drikke nok rent vann (bruk en vannrenser). Etter en periode på minimum 1 måned kan de ta en ny Oligoscan. Hvis målingene er blitt «dårligere» eller forekomsten av tungmetaller i hendene har steget, er det en indikator på at de er lagrere og derfor bør fortsette med terapien.

Er de syke, bør man intensivere behandlingen, er de friske, tenker vi forebyggende. Tar du nærinfrarød-badstue eller spiser en god porsjon fisk er det ikke overraskende om du ser høyere verdier av tungmetaller etterpå.

Har man tydelig dårlig mineralstatus, er dette som regel et enkelt problem å løse, siden pasientene da trenger å få tilført mer av disse mineralene. Det er ikke vanlig å skille ut mineraler via hendene. Unntaket kan være der mineraler bindes i kroppen. Hvis man for eksempel har lite jern, kan det være et tegn på at kroppen er belastet med bly. For en utrenser vil dette normalt framkomme på første Oligoscan-test. For en lagrer vil ikke sammenhengene vise seg før man har gjennomført en avgiftning over en periode og er blitt testet igjen (UnoTrace fulvinsyre gir ofte rask respons).

Slik er det med flere mineraler og tungmetaller som har samme valens der for høye eller for lave mineralverdier kan skyldes for høy forekomst av giftige metaller. For mye kvikksølv kan påvirke opptaket av sink (se på det periodiske systemet for stoffer i samme kolonne for tips). Nedenfor finner du et utdrag av en artikkel hentet fra Helsemagasinet 2012 – Mikronæringsstoffer – smått men godt av Dag Viljen Poleszynski (abonnenter kan lese hele artikkelen via www.vof.no):

«Mineraler binder seg til andre stoffer, og valenstallet (om det er enverdig, toverdig, treverdig, osv.) forteller hvor mange elektroner som kan avgis, også kalt oksidasjonsstatus. Elementet magnesium skrives Mg2+, hvilket betyr at to elektroner mangler, men krom kan forekomme både som Cr3+, Cr2+ (ugiftig) og Cr6+ (giftig). Et stoff som mangler elektroner, er oksidert, mens et som har overskudd på elektroner (som kan overføres til andre stoffer), er redusert (eksempel: vitamin C).»

Det er nyttig å huske at mineraler fungerer i synergi på cellenivå.

Et eksempel er at kroppen trenger kobber for å omsette jern (jern kan lett bli giftig, les her). Når man forstår at man for å kunne omsette kalsium (Ca) også trenger magnesium (Mg – viktig, les her), fosfor (P), osv., blir det lettere å forstå hvorfor mange har helseproblemer hvis de mangler mineraler mangler eller tungmetaller blokkerer enzymer og stoffskiftet.

Sammehenger
Mineralsynergier på cellenivå:

Ca Mg-P-Cu-Na-K-Se

Mg Ca-K-Zn-Mn-P-Cr

Na K-Se-Co-Ca-Fe-Cu-P

K Na-Mg-B10-Mn-Zn-P-Fe

Cu Fe-Co-Ca-Na-Se

Zn K-Mg-Mn-Cr-P P

Ca Mg-Na-K-Zn-Fe

Fe Cu-Mn-K-Na-Cr-P-Se

Cr Mg-Zn-K Mn K-Zn-Mg-Fe-P

Se Na-K-Cu-Mn-Fe-Ca

Kilde: Watts DL. Trace elements and other essential nutrients.. Softcover Book, 1995 (http://www.traceelements.com/EducationalResources/BookStore.aspx)

Oligoscan web
Data og retningslinjer for Oligoscan-testene

Utrensere har ofte et mer dynamisk avgiftningssystem, og deres resultater endrer seg ofte mer over tid, mens lagrere har en mer statisk system. Hos utrensere kan et forhøyet nivå av et mineral faktisk indikere at de har for lite av det fordi mineraler skilles ut sammen med et gitt tungmetall. Endrer ikke for høye nivåer seg over tid (etter behandling og terapi), må man gjøre en dypere analyse for å se om klienten faktisk har for lite av mineralet grunnet avgiftingsprosessen/utrenskning av tungmetaller.

Hva betyr det om resultatene forandrer seg lite?
Sammenliknet med vevsprøver (biopsier) gir Oligoscan resultater som kommer nærmest det som faktisk finnes i cellene og vevet. Ser man liten forandring i resultatene, er det mange faktorer å ta hensyn til, og bildet kan være komplisert. Her er noen eksempler på ting å ta i betraktning.

Hgcycle

Tungmetallene må ut
Før du får redusert tilstrekkelig den totale mengden av metaller, vil bildet ikke endre seg vesentlig. Dessuten vil målingene påvirkes av type biokjemi du har (mineraltype og om du er en utrenser eller lagrer). Du får aldri riktig mineralstatus så lenge du har for mye tungmetaller.Før du faktisk får redusert tilstrekkelig den totale mengden av tung/lett metaller vil bildet ikke endre seg vesentlig, samtidig vil bilde påvirkes av type biokjemi du har (mineral type og om du er en utrenser eller beholder). Du får aldri riktig mineralstatus så lenge du har for mye tungmetaller.

Tungmetaller hemmer mineral avhengig enzymaktivitet og dermed vitale biokjemiske reaksjoner

Kadmium stjeler plassen til kobber, sink, jern og kalsium

Bly stjeler plassen til jern og kalsium

Aluminium stjeler plassen til silisium

Kvikksølv stjeler plassen til fosfor og magnesium

Ved kontinuerlig påfyll av giftstoffer

Det er ikke nok å gjøre mer eller mindre omfattende avgiftning hvis man ikke samtidig sikrer seg at man ikke får inn like mye som går ut. Aluminium finnes for eksempel i kremer, deodoranter, medisiner, emballasje og i drikkevann, og kvikksølv finnes blant annet i fisk og amalgamfyllinger i tennene. Bromerte flammehemmere og fluor hemmer opptaket av jod.

Bruker du riktige tilskudd, og blir de absorbert?
Det finnes en rekke ulike tilskudd på markedet, og ikke alle er like lett tilgjengelig for kroppen. Opptaket hemmes hos personer med lite magesyre, som mangler enzymer eller har andre fordøyelsesplager (les her om opptak av magnesium).

Har du lite av minst 3 av disse mineralene har du mest sannsynlig en absorbasjonsproblem i tarmen

Mineralene det gjelder er; kobber, sink, jern, mangan og krom. Dårlig absorbsjon i tarm skyldes ofte mangel på enzymer, mavesyre eller at tarmfloraen er skadet/påvirket. Allergier kan ofte skyldes mangel på bukspyttkjertel enzymer som bl.a. er viktig for nedbryting av protein. Tilførsel av mavesyre til maten er også en fornuftig strategi hvis man mistenker dårlig fordøyelse/absorbsjon. Når kroppen har mineralene som trengs vil den normalt lage nok magesyre, så ekstra magesyre (HCL- hydrogenklorid eller saltsyre) inntil kroppen selv produserer tilstrekkelige er ofte en god ide.

Mangler det essensielle stoffer som svovel, selen, glutation, C, B, D-vitamin osv.?

Leveren og de ulike prosessene i kroppen må ha alle de riktige elementene tilstede samtidig for å gjøre jobben ordentlig. Har man en dysfunksjon eller mangel vil kroppen ha problemer med å gjennomføre en effektiv avgiftning

Mangler enzymer eller viktige kofaktorer?
Leveren og de ulike avgiftningsfasene i kroppen må ha tilgang på alle de riktige kofaktorene som kreves i prosessen samtidig for å fungere optimalt. Har man en dysfunksjon eller mangel, vil leveren få problemer med å avgifte skadelige fremmedstoffer, noe som kan føre til stagnasjon i helbredelsesprosessen.

Eliminering av stress
Har man et forhøyet stressnivå, er også evnen redusert når det gjelder å skille ut giftstoffer og til å absorbere de stoffene du trenger (fordøyelsen blir dårlig) for å kunne skille ut giftstoffene. Kan du redusere stress, få bedre søvn og hvile, vil målingene mye raskere normalisere seg.

Ting tar tid
Med stressreduksjon, unngåelse av fortsatt forgiftning, god behandling, optimale tilskudd, nok rent vann og et optimalt kosthold vil tilstanden bedre seg over tid. Noen ganger blir en klient bedre eller bra, men det betyr ikke at alle ubalansene i mineraler og metaller er opphørt. Når kroppen først begynner å rense ordentlig ut, vil den bruke mineraler og energi i prosessen, og tungmetaller og andre giftstoffer vil fortsette å skilles ut i lang tid framover. Har man brukt 10 til 50 år på å fylle opp lagre i kroppen med ulike metaller og giftstoffer, er det urealistisk å tro at målingene skal endre seg vesentlig på få måneder.

Noen ganger kan en utrensning ta flere år. Løser man ikke ovennevnte problemer, vil ikke Oligoscan-prøvene bli vesentlig forandret. Det betyr ikke at helsetilstanden ikke kan forbedre seg vesentlig og at man ikke er inne i en positiv prosess, bare at jobben ikke er ferdig. I virkeligheten er mange av oss overbelastet av giftstoffer og tungmetaller og mangler flere essensielle mineraler og næringsstoffer. Oligoscan gir deg et realistisk bilde og forteller deg hvor du er i prosessen.

Programvareoppdateringer
Oligoscan får regelmessige oppdateringer og programvaren utvikles hele tiden og du kan forvente nyheter og endringer fra tid til annen. Den delen av rapportene som gir anslag («global metal intoxification» osv.) over mulige effekter av mineral og tungmetalmålingene skal og må forståes som muligheter og ikke en måling. Anslagene er resultatet av avanserte beregninger, men fortsatt er det beregninger og ikke målinger.

Til terapien mineralanalyse-oligoscan