fbpx

Naturlig Progesteron – Progesta care – Life Flo

Det er egget som produserer Progesteron og denne produksjonen blir det mindre av ettersom kvaliteten på eggene blir dårligere – kanskje i en lang periode før klimakteriet. Dette fører til at vår progesteron produksjon blir lavere.

Samfunnet vårt sliter i dag med mye ”problemer” som kan være relatert mot hormonelle faktorer. Hormonene våre er de som lettest blir i ubalanse utfra den livsstilen som mange har i dag. Vi spiser og drikker mye som påvirker oss i negativ retning. Og ikke minst er forurensningen meget stor og den er det ikke alltid like lett å holde seg borte fra.

Ikke alle greier å gjøre så mye med livsstilen sin og problemene kan øke på. Legene våre er jo veldig flinke til å anbefale østrogener til kvinner som er kommet i overgangsalderen. Og dette kan gis mot de utroligste symptomer som slett ikke har noe direkte med østrogene å gjøre. For eksempel tørre øyne?? Jo da vi kan godt si at synkende østrogen produksjon vil gi tørre slimhinner og at det av den grunn vil ha effekt!!

Men heldigvis så er det mange av oss som ikke ønsker tilskudd av kunstige hormoner og alle de bi-effektene som dette gir på en kvinnes kropp.

Og kjære medsøstre vil har alternativer til kunstige østrogener!!

Om en ser på utviklingen i en kvinne kropp, så er det naturlig å komme i overgangsalder. Men hos noen medfører det store vansker og mye ubehag.

Lenge før en kommer til avslutningen av den menstruerende perioden begynner kvaliteten på de eggene som kvinnene produserer å reduseres. En kvinne kan likevel menstruere, men en viktig faktor blir det mindre av, nemlig progesteron.

Det er egget som produserer Progesteron og denne produksjonen blir det mindre av ettersom kvaliteten på eggene blir dårligere – kanskje i en lang periode før klimakteriet. Dette fører til at vårt naturlige østrogen holder seg høyt – unaturlig høyt, fordi progesteronet ikke er der og demper østrogenet. Disse to hormonene lever i sameksistens og er avhengige av hverandre for å opprettholde en stabil balanse.

Med ”for høyt” østrogen vil det bli mye ubehag. Bruker en derimot Naturlig Progesteron – Progesta Care, vil denne hjelpe til å normalisere forholdene igjen. Dette vil lette situasjonen for kvinnen og er ikke til noen fare for hennes helse ellers. Men merk at vi her snakker bare om naturlig progesteron og ikke syntetisk som da legene kan tilby.

Jeg har gjennom utrolig mange år jobbet med dette produktet og kan med hele mitt hjerte anbefale det til alle mine medsøstre.

Når så østrogen nivået faller pga den videre utviklingen av klimakteriet og opphøringen av menstruasjon inntrer, har kroppen gått et skritt lenger og det kan hende at en må tilpasse behandlingen med naturlig østrogen i tillegg til det naturlige progesteronet. Men da snakker vi om en annen situasjon og hele tiden er det snakk om balansen i det hormonelle nivået.

Så kjære medsøstre – bruk naturlig progesteron , Progesta Care, med god samvittighet!!

Med hilsen sykepleier, soneterapeut og akupunktør
Anne Karin Gjørtz
v/ Alternativ Medisin Røa

    Start typing and press Enter to search