fbpx

NES terapi og NES skanning brukes til

NES terapi og litt om dens bruksområde

NES brukes først og fremst ved kroniske tilstander og ikke ved akutt sykdom og skader.
Terapien virker inn på et veldig grunnleggende nivå der fysiologi på den ene siden og emosjonelle og mentale aspekter på den andre siden i prinsippet påvirkes samtidig (parallellt).
Det betyr at hvis terapien har fokus på et problem eller en plage av mer fysisk karakter, så kan klienten ofte også få en effekt på mentalt eller emosjonelt plan.
I tillegg kommer ofte effektene først på det emosjonelle nivået og mange som prøver NES-terapi snakker om en ny “indre fred”.
Slike endringer på emosjonelt nivå vil ofte være gunstig – og av og til en betingelse for – at det skal skje varige forbedringer når det gjelder fysiske plager.

For folk med energisvikt kan NES ofte gi god hjelp, av og til også med ganske raske resultater.
Ved mange tilstander der stress kan være en del av årsaksbildet – som hodepine, migrene, stivhet/smerter i ledd og muskulatur og søvnproblemer – kan NES ofte gi god bedring.
Immunsystem og hormonsystem står sentralt i NES og terapien kan gi et viktig bidrag der det er ubalanser eller sviktende funksjon i disse systemene.
Mange personer med fordøyelsesproblemer har hatt stor glede av NES.
Terapien kan også gi gode resultater ved dårlig blodsukkerregulering.
Det er egentlig ikke mange begrensninger når det gjelder hva NES kan forsøkes mot, men selvfølgelig vil tilstander som hatt et langt forløp eller som er svært alvorlige enten kreve en langvarig terapi eller ha begrensede muligheter for bedring også ved NES-terapi.

Det er viktig å huske på at NES ikke er noen mirakelkur i den forstand at man blir resistent mot feil livsstil eller ulike typer negativ påvirkning man kan bli utsatt for. NES bygger på en helhetlig tankegang der det som regel er nødvendig å se på mange faktorer som kan ligger bak en kronisk lidelse. De fleste som forsøker NES-terapi vil derfor også få råd om bl.a. kosthold, tilskudd og livsstil og evt. supplerende tiltak og terapier.

Terapier

Start typing and press Enter to search