Skip to content

NLP Coaching fordi du vil lede andre

Kommunikasjon kan beherskes med en gjennomgang med nlp coaching. Lær teknikker til å slappe av og ha tro på deg selv.

NLP Coaching – fordi du vil være bedre til å kommunisere og lede andre

Jan er leder for en stor bedrift som jobber med helsetjenester. Han og hans team er ansvarlig for å gi støtte og iverksette tiltak til andre ledere i helsesektoren. Han er veldig opptatt av målet om å forbedre pasientomsorgen i helsesektoren.
Han har selv en utdannelse innen NLP coach, som ga han mye ny innsikt og trening i problemløsning, kommunikasjon og det å utvide folks forståelse og horisonter. Han følte at NLP ville gjøre ham i stand til å coache ledere mye bedre i hvordan de kunne møte og oppnå sine mål.
Med NLP er han i stand til å gi nyttige forslag på relasjonelle utfordringer, samt i bedriftens prosesser, systemer og strategi. Etter å ha studert NLP fikk han sine lytteferdigheter forbedret. “Jeg lytter nå med øynene mine, samt mine ører, og det er en enorm forskjell på min effektivitet før og etter” bekreftet Jan.
“Jeg er i stand til å bruke språk og spørsmål og utvide folks tenkning. Alt er overraskende lett ”
Han kom til meg fordi han trengte coaching i å oppnå sitt mål om å skrive en bok. Vi jobbet med dette plus noen andre små utfordringer han hadde i forhold til en naturlig balanse i tiden han brukte på hjem/arbeide fordi han ønsket mer frihet. NLP åpnet døren, – og han gikk veien!