Skip to content

Panikk angst

Panikk angst er en kompleks kombinasjon av følelse av frykt, engstelse og bekymring. Panikk angst kan tappe deg for krefter, være årsak til lavt selvbilde, vanskelige relasjoner til andre, aggresjon.

Panikkangst opptrer plutselig, som et anfall uten at klienten er i en angstfremkallende situasjon.

Panikk angst er en kompleks kombinasjon av følelse av frykt, engstelse og bekymring. Panikk angst kan tappe deg for krefter, være årsak til lavt selvbilde, vanskelige relasjoner til andre, aggresjon, fortvilelse og depresjon. Mange er ofte ikke klar over at det er noe som feiler dem og derfor også prøver å unngå å vise andre at de sliter med ulike sider ved livet. I psykoterapi, gjerne gestaltterapi, som er en relasjonsbasert terapiform har du mulighet til å bli bedre kjent med symptomer av angst og hva de bunner i.

Panikk angst symtomer

  • Hjertebank
  • Kvalme
  • Svette
  • Redsel for å dø
  • Følelsen av å miste pusten
  • Smerter i brystet
  • Svimmelhet
  • Redsel for å miste forstanden

Polariteten til ro er uro. Når maksimal uro dukker opp kommer nervesystemet vårt i full beredskap. I truede situasjoner er det en livreddende beskyttelsesmekanisme. Både frykt, spenning og uro er normale reaksjoner og er nødvendige for å overleve.

Les om vår coach her