fbpx

Røykeslutt med hypnose

Røykeslutt med hypnose

Hypnose er en behandlingsform som kommer meget dypt inn på det psykiske. Menneske roes ned til et alfa nivå for å få tak i de tankene som ligger her og forstyrrer og ødelegger fremdriften.

– Hypnose kan hjelpe de fleste til røykekutt

De fleste kan kutte røyken ved hypnose. Bare et fåtall er helt uimottagelig. En forutsetning er at du selv vil, at du virkelig ønsker å kutte røyken, hevder psykolog Sigurd Stubsjøen overfor NTB.
Først publisert: 15.04.03 |
Oppdatert: 10.02.05 kl. 13:26
Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) har i år virkelig satt søkelyset på røykeskader. Ingen norsk politiker før ham har kjørt et så sterkt løp for å få et røykfritt samfunn. Fra årsskiftet neste år får vi sannsynligvis verdens strengeste røykelov – og totalforbud mot røyking på utesteder. Riktignok utsatt til utpå vårparten. Antagelig er det bare begynnelsen.

Men kampanjene har stort sett som mål å få ikke-røykere til ikke å begynne, først og fremst ungdom. Lite har vært gjort for å hjelpe arme storrøykere ut av nikotinens favntak. Bortsett fra å foreslå røykeplaster, nikotintyggegummi og inhalator. Og sterk vilje og selvdisiplin.

Håp for storrøykere

– Men det fins håp, sier psykolog Stubsjøen (42), forutsetningen er at du virkelig vil. Stubsjøen driver sin egen praksis i Oslo. Han er spesialist på å fjerne fobier og annet uønsket livsstil-rusk i det menneskelige sinn. Han driver også selvhypnosekurs.

Stubsjøen hevder at han ved såkalt hypnoterapi årlig hjelper 15-20 av sine klienter til å slutte å røyke. Bare hittil i år har han angivelig hjulpet 5-6 pasienter.

Og Høybråten har ingen innvendinger mot bruk av hypnose til røykeavvenning.

– Slett ikke. Så lenge det er utført faglig forsvarlig, ser jeg ingen grunn til å la være, svarte antirøykstatsråden da NTB for kort tid siden spurte om han hadde betenkeligheter ved slike alternative metoder.

10 prosent pluss Sigurd Stubsjøen har praktisert i 10 år. Han hevder at grovt sett ti prosent av befolkningen lett lar seg hypnotisere til røykekutt. Normalt trenger han pasienten på benken bare en, kanskje to konsultasjoner – til sammen knappe to timer.

– Også de neste 80 prosent lar seg hypnotisere, men i varierende grad. De krever bare litt lengre tid. De siste ti prosent lar seg overhodet ikke anfekte, sier Stubsjøen.

Tre trinn

For å benytte hypnose – eller hypnoterapi, som han velger å kalle det – til røykeavvenning må klienten “kartlegges”. Stubsjøen går trinnvis frem, for å finne ut hvilke “knapper” han skal “trykke på”:

Først intervju. Hvorfor ønsker du å kutte røyken og hvor motivert er du? Dreier det seg om det rent helsemessige eller kan det være tilleggsmotiver av mer kosmetisk art? Er du for tykk? For tynn?

Trinn to går ut på å fastslå mottagelighet for hypnose. Det skjer gjennom en “prøveseanse” etterfulgt av svaret på “hva følte du nå?”

Først nå kan behandlingen begynne.

Underbevisst instruksjon

– For å sikre et varig resultat gir jeg klienten instruksjoner mens han er i trance. Det kan gå på flere ting. Det kan være skreddersydd for den enkelte person, men generelt går det på hvordan mestre røykesuget som gjerne vil oppstå.

Det kan f.eks. dreie seg om at pasienten instrueres til å forestille seg at han puster ut svart røyk og suger inn en ren, hvit sky. Eller “pålegg” om å endre adferd under stress – gjøre noe annet enn du normalt gjør.

– Jeg bruker hypnose for å øke motivasjonen. Jeg instruerer med positive faktorer som bedre kondisjon, helse, pust. Bare unntaksvis bruker jeg negativ motivasjon som skrekkbilder.

Et eller to forsøk

– Skulle du senere likevel få problemer med motivasjonen og står i fare for å falle tilbake til gamle vaner, bør du komme tilbake for ny motivasjon. Det er sjelden behov for mer enn en eller to tilleggskonsultasjoner, sier Stubsjøen.

En konsultasjon koster 800 kroner for 45 minutter.

– Og det er vel god helse verd? spør psykologen.

Om denne journalisten (57) blir kvitt røykesuget etter 35 års nikotinslaveri, eventuelt klarer seg med to konsultasjoner, gjenstår å se…

Hittil lover det faktisk godt.

Terapier

Start typing and press Enter to search