Skip to content

Skam og tankefeltterapi

Skam og tankefeltterapi hører sammen når det gjelder å få til en endring.

Skam for noe eller noen, kan hemme ens utfoldelse i livet

Mange, både unge og gamle, er plaget av mye skam.
Skammen kan f.eks komme fra en voldtekt:

  • fornedrelsen og ”var det egentlig min skyld?”

Den kan komme fra å ikke føle seg elsket da man var barn:

  • ”hvorfor er jeg uheldigvis til?”

og

  • ”jeg er jo bare til bry”

Og den kan komme fra omsorgsvikt:
f.eks.

  • rus og alkoholmisbruk
  • psykisk syke foreldre
  • skam over foreldrenes utseende eller væremåte

Skammen kan også komme fra nesten hva som helst, det kommer an på mottakeren, hvor sårbar den er.
Det kan være nok med bare:

  • en kommentar
  • en frase uten vond mening

fra en voksen eller et barn, kan sette dype spor hos et barn.

Skam og tankefeltterapi hører sammen for å få til endring i tankesettet hos en som sliter.

I TFT – tankefeltterapi vil vi jobbe med følelsen din på akkurat samme måte som med andre intense følelser
vi vil prøve å finne dens fysiske form og plassering i kroppen og jobbe med å avspenne den.
Skam er en veldig tung bør å bære på, den kan hindre en i å leve livet sitt fullt ut og bør gjøres noe med.