Skip to content

Snu negative tanker

Snu negativ tanker – mange ungdommer og mennesker som har levd en tid, henger fast i negative tankemønstre. De negative tankene er viktig å få snudd, for å få et godt liv

Snu negative tanker

Du blir det du tenker! Hvordan du tenker påvirker hvordan du har det i hverdagen din. Derfor er det så viktig å tenke positivt. Alt starter med en tanke. Vi tenker mellom 60- og 80 000 tanker i løpet av et døgn, men ca. 80% av dem er de samme. Tenk på det! Når 80% er de samme tankene, da er det viktig at de er positive for oss, er det ikke?

Den første tanken vi får inn i hodet vårt kan vi ikke stanse. Den kan komme som en assosiasjon som følge av et bilde, en lukt, noe vi hører eller kjenner. Det starter en tanke, så den neste og neste … – til det blir en hel tankerekke eller et tankespinn. Ved å observere, eller legge merke til, hva du tenker på og hvordan tankene løper, kan du velge å endre eller stanse tankerekker som ikke er positive for deg.

Coaching