Skip to content

Ufrivillig barnløs

Om og når graviditeten vil inntreffe er varierende. Men for å få balansert kroppen trenger vi 10 – 15 behandlinger. I de fleste tilfellene er graviditeten da et faktum. Soneterapi kan ha balanserende

Ufrivillig barnløs

Mange medmennesker sliter idag med bli gravide. Hva som er grunnen for dette er varierende:

  • Dårlig sædkvalitet
  • Tette eggledere
  • Umodne egg
  • Uidentifisert årsak
  • Etc.

Hjelpetilbudene i markedet er mange for de som er ufrivillig barnløs. Alltid når jeg får en kvinne i fertil alder inn til behandling informerer jeg henne om at sjansene for graviditet øker etter som behandlingen skrider fram. Så er ikke dette en ønsket situasjon må de ta sine forhåndsregler.

Det er ofte at kroppene våre kommer i ubalanse og dette kan gi forskjellige sykdomsutslag, hormonelle forstyrrelser etc. Alltid ved oppstart i behandling med et slikt kasus, må vi være bevisste på inntak av mat, vitaminer og mineraler. Like viktig er det at kjente negative påvirkninger blir fjernet, slik som kaffe, røyk, alkohol, stress etc.

Vi starter alltid med 2 behandlinger pr. uke – primært med soneterapi. Dette for at vi skal få en kontinuerlig prosess i kroppen. I noen tilfeller kombinerer jeg behandlingen med akupunktur. Det er ikke bestandig at disse kasusene kjenner at det skjer så mye i kroppen. Men i noen tilfeller vil det gi økt mengde med utflod og denne kan bli noe illeluktende. I andre tilfeller kjennes det ved at trøtthet, slitenhet blir mindre og at energien stiger. Samtidig med soneterapi behandlingen må vi fylle på med høye doser av vitaminer, mineraler som vi vet er gunstige for avgiftningssituasjonen i kroppen.

I kombinasjon med behandling får vi da en optimal tilstand i kroppen. Samtidig med at kvinnen behandles er det gunstig at mannen gjennomgår den samme behandlingen og vise versa om det er registrert dårlig sædkvalitet. Dette vil bringe begge i optimal posisjon. Om og når graviditeten vil inntreffe er varierende. Men for å få balansert kroppen trenger vi 10 – 15 behandlinger. I de fleste tilfellene er graviditeten da et faktum.

Er det noen spørsmål om ufrivillig barnløshet og behandling kan de rettes til Anne Karin Gjørtz: