Skip to content

Virker homeopati…

Virker homeopati…

Nyere forskning sier at homeopati kan virke. Vi har ved klinikken valgt å ta inn en ekstern artikkel om homeopati.

Ekstern artikkel:

“Homeopati virker og leger bør akseptere den helende effekten”, sier forskere.
Resultater fra et studie viser at pasienter med allergi, som fikk homeopatisk medisin,  hadde 10 ganger større mulighet for å bli friske enn pasienter som fikk narrepille.

Leger bør være mer positive til den alternative medisinen,  den eneste komplementære terapien tilgjengelig på National Health Service weben (England), sier forskere.

Forskernes studie har som mål å roe diskusjonen rundt homeopatisk behandling,  som kritikerne sier ikke er effektiv på grunn av det lave nivået av aktive substanser brukt i medisinene.  Prinsippet er at den samme substans som i store doser vil forårsake sykdom kan i små doser lette de samme symptomene.  Kritikerne mener at de aktive stoffene er så uttynnede at homeopatisk behandling har ingen større effekt enn placebo eller narrebehandling.

I studiet ble 50 pasienter med neseallergi gitt homeopatisk medisin eller placebo.  Hver dag i 4 uker ble pasientene testet.  Et sykehus i London målte og sammenlignet nesesekret, symptomer som tett, rennende eller kløende nese, nysing og øyeirritasjon.  Begge grupper rapporterte bedring – men i gjennomsnitt ble pasienter som fikk homeopati 28 prosent bedre sammenlignet med 3 prosent hos dem som fikk placebo.  Studiet ble foretatt av leger i Glasgow og ledet av Dr. David Reilly ved Glasgow Homeopatiske Sykehus, et av fem spesialist sykehus i Storbritannia.  Han sa at forskjellen på resultatene fra de to behandlingene var statistisk betydelig.  Dr. Reilly sa at det var den fjerde undersøkelsen utført av sykehuset, alle med lignende resultater.  I tillegg ble det funnet positive resultater i 70 prosent av 180 kliniske studier.

”Jeg håper dette vil inspirere leger til å undersøke omfanget av bevis som støtter homeopati – de kan bli meget overrasket over det positive resultatet i mange undersøkelser”, sa han.  Han la til at det vil være nødvendig med en nøye vitenskapelig undersøkelse eller utforsking for å kunne overbevise noen leger,  men at holdningene forandrer seg stadig.

Omtrent 20 prosent av legene i Skottland har grunnleggende homeopatisk utdanning idag, sammenlignet med 1 prosent for 15 år siden.

”Det handler ikke bare om medisinene, som kan testes i undersøkelser, men om en større helhetlig innstilling til å stimulere til selv-heling og selv-helbredelse”.