Skip to content
Joachim Majambere-profilbilde 1

Joachim Majambere

Joachim er en rolig og omgjengelig person med en utpreget tilstedeværelse og evne til empatisk og aktiv lytting. Han har en sjelden og allsidig kompetanse innenfor:

  • NLP
  • Tilknytningsteori
  • Parterapi
  • Tankefeltterapi
  • Positiv Psykologi
  • Hypnoseterapi/hypnose
  • Pedagogikk
  • Mobbing
  • Barnekonvensjonen

Denne bakgrunnen gjør at han ser helhetlig på kundens situasjon, identifiserer raskt utfordringene og utformer egnede teknikker for å hjelpe kunden til å ta neste skritt mot et oppsatt mål.

Selv om han har en behagelig fremtoning, praktiserer Joachim en direkte, ærlig og utfordrende stil nettopp for å fremme kundens bevisstgjøring, erkjennelse og handling. Hans aktivitet og tilnærmingsmåter gjør at han oppnår gode og raske resultater ved å få kunden til å ta nødvendige grep for å nå mål. Han er opptatt av mangfold og tar imot alle kunder uansett sosiokulturell bakgrunn, kjønnsidentitet og utfordringsbilde.

Med utgangspunkt i sine spesialiteter, hjelper Joachim enkeltpersoner, par, foreldre og barn/ungdommer med å bygge opp en ressurssterk tilstand, oppnå mål og etablere gode relasjoner ved å uttrykke tanker, følelser og behov på en mer konstruktiv måte. Hovedmålet med hans allsidige behandlingsformer er å få kunden til å bli tryggere på seg selv, tørre å ta grep og endre perspektiv på livets mange hendelser.

Joachim får mange skussmål fra enkeltpersoner, par, foreldre og ungdommer som han har hjulpet.

I tillegg til fagkompetansene, har Joachim en utvidet språkkompetanse som omfatter norsk, engelsk, fransk, swahili, kirundi, kinyarwanda og noe spansk. Han har en spesiell forkjærlighet for språk og dialekter.

Linker til relevante utdannelser:

NLP coach: SNLP – The Society of NLP – The Association for Neuro Linguistic Programming (anlp.org)
Tankefeltterapi: Suzanne Connolly (suzanne-connolly.com)

Hypnoterapi og hypnose: Online Courses – Learn Anything, On Your Schedule | Udemy

Integrated Attachment Theory (Tilknytningsteori): Personal Development School

Parterapi: The Gottman Institute | A research-based approach to relationships

Positiv Psykologi: Kurs – Velvaerekurs

Coaching og Relasjonsledelse: Coaching og relasjonsledelse – Studieforbundet AOF