Skip to content
jonathan

Jonathan Dahl

Jonathan er Holistisk healer, Godkjent healer, Intuitiv coach
Han er en dedikert godkjent holistisk healer, med en utdannelse i 1. og 2. modul i healing fra Det Spirituelle Hjem.
Han er også leder i Norsk Spiritualistisk Healerforbund, hvor han jobber for å fremme forståelse og praksis av healing i Norge.

Jonathans tilnærming er helhetlig og dypgående. Han kombinerer sin kunnskap og erfaring med åndelig veiledning og en sentral del av hans tilnærming er energihealing. Her kanaliserer han og balanserer energier for å fremme helbredelse og forbedre kroppens naturlige evne til å reparere seg selv. Han spesialiserer seg også i å bryte negative mønstre som ofte kan være underliggende årsaker til sykdom eller fysisk smerte.

Han ser stor verdi i samtalebasert healing, da han mener at forståelse og innsikt fra et helhetlig perspektiv er nøkkelkomponenter i helbredelsesprosessen. Han bruker også meditasjon som et verktøy for å frembringe selvbevissthet og innsikt, som igjen muliggjør selvstyrt helbredelse og forbedring av livskvalitet.

Jonathans arbeidsmåte inkluderer bruk av åndelige veiledere for å assistere i healingprosessen, men også for å få dypere innsikt i de underliggende årsakene til klients utfordringer. Dette, kombinert med hans kunnskap gjør at han kan tilby skreddersydde behandlinger som adresserer den enkeltes behov og utfordringer.

Med sine behandlinger hjelper Jonathan klientene med å utvikle et dypere forhold til seg selv og dermed legge grunnlaget for en varig forandring. Hans dedikasjon til å hjelpe andre og hans evne til å kombinere ulike healing metoder har hjulpet mange til å overvinne sine problemer og oppnå en bedre livskvalitet.

Utdannelse:

  1. og 2. modul i holistisk healing – Det Spirituelle Hjem.

Tittel:

  • Holistisk healer
  • Godkjent healer
  • Intuitiv coach

Medlem:
NSH (Norsk Spiritualistisk Healerforbund)