fbpx
Tore Geir Nilsen

Tore har 20 års erfaring innen komplementærmedisin og Bicommetoden.

Han har studert bioresonans i Norge, Sverige og Tyskland. I løpet av praksisen har han truffet mange leger og terapeuter med lang erfaring i bruk av Bicommetoden knyttet til praksisen sin.

Bicom Bioresonans er en helhetlig behandlingsform som anvendes for testing og behandling. Apparatet måler kroppens energi og korrigerer energetiske ubalanser i kroppens celler.

Vi tar opp, behandler og sender tilbake kroppens egne informasjoner fra kroppen bioelektriske eller energimessige system for å stimulere pasientens selvhelbredende evne.

Historie
Bioresonansterapi ble lansert av Franz Morell i 1977. Bioresonans blir en stadig mer brukt behandlingsform. Årsaken til dette er at man ikke bare vil gi pasienter en symptomorientert- behandling, men en årsaks behandling.

Om bioresonans
Kroppen og alle kroppens celler er omgitt av et elektromagnetisk svingningsfelt – en frekvens.
Frekvens kan forklares som kroppens strøm. Dette kan igjen forklares som energi. Maten vi spiser er en frekvens, som er energien vi trenger for å leve. Alt som lever, hver celle i kroppen, dermed hvert organ har sin egen frekvens/strøm. Disse frekvensene overfører informasjon

Alt i kroppen er bygget opp av celler, hver celle er en energifabrikk som utfører kjemiske prosesser. Dersom det blir ubalanse i den kjemiske prosessen i cellen, fører dette til ubalanse og sykdom hos personen.

Kroppen har et ledningsnett, meridianer som fører «strøm»/energier rundt i kroppen. Ledningsnettet/meridianene er knyttet til organer, skjelett, nervesystem – Kort sagt alt som fins i kroppen. Cellene kommuniserer via dette ledningsnettet.

Mangel på vitaminer og mineraler gir ubalanse i cellens kjemiske prosess. Stress påvirker frekvensen/informasjonen/ kjemien i autonome nerveceller.

Terapi
Under behandlingen får du elektroder plassert på kroppen din avhengig av plager. Disse blir koblet til Bioresonansmaskinen. En slik behandling har mindre stråling enn en mobiltelefon, men er likevel ikke tillat for gravide. Grunnen til dette er at det ikke fins undersøkelser på om det kan skade babyen i magen til moren.

En behandling varer vanligvis fra 45-60 minutter

Utdannelse:

Anatomi
Patologi
Fysiologi
Østlig medisin/filosofi Ernæringsterapi Øreakupunktur/Auriculo medisin
Bioresonans

Terapier

Start typing and press Enter to search