fbpx

Jeg har så lenge jeg kan huske hatt sosial angst. Noe som har satt seg veldig i min muskulatur. I tillegg har jeg diagnosen benign essensiell tremor i nakken, nakkemuskulaturen jobber kontinuerlig. Dette gjør sammen med angsten en veldig sliten og spent muskulatur. Ryggraden min er s- formet, og øvre del av rygg er krum. Sliter også med stor syreproduksjon som til tider gir magekatarr og magesår. Kan en lock foot undersøkelse kunne være til hjelp?

~Gu

Heisann Gu
 
En lock-foot behandling sammen med physio energetic kiropraktikk(en teknikk hvor man bruker energisystemet i ryggen sammen med pusteteknikker) vil være gunstig for rygg-problemene dine. 
Lockfoot som er en medfødt feilstilling i mellomfots beinet er gjerne veldig ofte den bakenforliggende årsaken til mange rygg og nakkeproblemer. Denne feilstillingen forplanter seg videre oppover i kroppen og kan skape mange feilstillinger i skjelettet, spesielt utsatt er ankler, knær, bekken, hofter og korsrygg. Men det kan også forplante seg videre helt opp i nakke, kjeve, samsyn osv. 
Benign essensiell tremor kan være knyttet til at nerver i nakken din ligger i klem eller at det kommer fra andre steder i ryggen din. Derfor kan både lockfoot korreksjon og opprettelse av nakke og rygg virvler med hjelp av PEK være nyttig for problemene du beskriver. 
Vil også nevne at det er anbefalt av enkelte leger spesialisert på mage-problemer som feks lekk-tarm at man gjør lockfoot som en del av et behandlings-opplegg. Disse skjevhetene som begynner i føttene og forplanter seg oppover i ryggen kan føre til at nervetrådene som går ut ifra ryggen og ut til organene kan bli liggende i klem. Dette vil da hemme og svekke organ funksjon og kan bidra til at man lettere får de plagene du nevner. 
Videre er det interessant at du nevner at du har hatt sosial angst så lenge du kan huske. Dette er jo selvfølgelig som du nevner en meget sterk stress-belastning som påvirker blant annet muskulatur, fordøyelse osv. Vi vet at våre emosjoner og deriblant angst blir styrt fra en kjertel i hjernen som heter Amygdala. Denne styrer også blant annet fight-flight responsene hos oss og er på mange måter det overstyrrende organ for stress-apparatet i vår kropp. Amygdala er uten tvil nødvendig for oss, men når den blir traumatisert av diverse årsaker, så kan den ha en meget negativ effekt på kroppen vår. I den forbindelsen med denne angsten, så vil jeg anbefale deg tankefelt-terapi. 
Tankefelt-terapi er en terapi hvor man jobber blant annet med å løse opp i disse angst-reaksjonene og kan være meget effektiv på de. Når amygdala roer ned stress-responsene dine og angsten slipper taket, så vil spent muskulatur også kunne slappe av. Jeg tror det kan være veldig gunstig for deg sammen med lockfoot/PEK behandling og et naturlig sted å begynne for å jobbe med problemene dine. På et eventuelt senere tidspunkt kan soneterapi også være nyttig for deg. 

Med hilsen
Alternativ Medisin Røa

Start typing and press Enter to search