fbpx

Hei, har slitt med tilbakvendene infeksjoner i over 10 år og har de siste årene hatt leddgikt. Blir ikke friskere av medisin, den immundempende medisin gjør bare at jeg får enda hyppigere infeksjoner. jeg er syk uten medisin og syk med, veldig håpløst. Fikk høre av en alternativ behandler at virus i kroppen trigger betennelsene i ledd og infeksjonene. Er dette noe som kan behandles hos dere, eventuelt med kvantemedisin?

~vibeke

Hei Vibeke.

Det er fullt mulig å ta virus med kvantemedisinsk behandling som feks E-Lybra og NES kvantemedisin selv om jeg anbefaler det sammen med biologisk immunterapi for maksimal effekt. Men samtidig bør vi stille spørsmålet hvorfor du får tilbakevendende infeksjoner samtidig som du har leddgikt som er en autoimmun diagnose. Det tyder helt klart på at immunforsvaret ditt er veldig uregulert. Det er for svakt på den ene siden men samtidig for overaktivt på den andre siden. Her bør vi bla sjekke deg for hvordan de forskjellige delene av immunforsvaret ditt jobber, blant annet da thymus og milt for å nevne noe. Førstelinjeforsvaret i magen er veldig viktig. Du bør sjekkes for om du har lekk tarm(som vi gjør på klinikken) Ved en lekk tarm, hvor slimhinnene i tarmene er brutt ned slik at tarmveggen blir hyperpermeabel og porøs så vil ufordøyd mat og forskjellige mikrober sive ut i blodbanene. Når ufordøyd mat som feks ufullstendig nedbrutte proteiner entrer blodbanene så vil immunforsvaret ditt reagere på det som inntrengere i kroppen som ikke skal være der og lage antistoffer som angriper de. Hvis denne prosessen får fortsette så vil immunforsvaret fortsette å angripe "inntrengerne" og de vil angripe flere og flere ting som kommer inn dit, noe som på sikt i verste fall vil utløse autoimmune reaksjoner i kroppen.
Vi vet også at ufordøyd mat som kommer ut i blodbanene også vil havne i leveren. Leveren er ikke designet for å håndtere ufordøyd mat og vil etterhvert sende dette ut i kroppen igjen, som gjerne kan legge seg i vev, hud, ledd osv. Dette vil igjen skape en ny reaksjon fra immunforsvaret som igjen angriper disse matpartiklene. Men i tillegg vil de gjerne også angripe vevet i nærheten av matpartiklene også, feks ledd. Dermed kan sånne sykdommer som leddgikt oppstå. Det er mye forskning, litteratur og klinisk erfaring som viser at lekk tarm kan være en bakenforliggende årsak til autoimmune sykdommer som leddgikt.
I tillegg skal man være klar over at ved en lekk tarm så vil også Omentum(en slags slire rundt førdøyelsesorganene) bli brutt ned og svekket. Omentum er viktig for immunfunksjonen i fordøyelsen og dermed resten av kroppen.
I tillegg når man har lekk-tarm så indikerer det gjerne at man har for lite enzymer i tillegg, noe som gjør det vanskelig bla å spalte proteiner opp i aminosyrer. Når man sliter med det så vil leveren få problemer med å lage noe enzymer og proteiner. Det kan da bla gå utover produksjonen av viktige proteiner som utgjør komplementsystemet. Disse proteinene finnes i blodet, og spiller en viktig rolle i forsvaret mot mange virus og bakterieinfeksjoner. Så utifra det her er det logisk å forstå at hvis man har en lekk-tarm så er det viktig å reparere denne for at immunforsvaret skal fungere optimalt. Dette er også noe vi opplever gjennom behandling av lekk-tarm. Kroppens funksjoner blir bedre, immunforsvaret blir stabilt og sterkere og man kan lettere ta knekken på infeksjoner.
Det er også viktig å forstå at lekk-tarm ikke bare beskriver hva som skjer i fordøyelsen eller nødvendigvis fører med seg plager i tarmene, men det beskriver nesten enda mer hva som skjer i blodet og i de andre av kroppens systemer.

Start typing and press Enter to search