Skip to content

Hei.

jeg trenger litt hjelp til å fine en plass jeg kan få avlagt en hårprøve. jeg er en 25 år gammel barnefar ifra kristiansand som har blitt anklaget eller mistenkt for narkotikamisbruk til barnevernet og jeg er nøyt til å avlegge en prøve for å avkrefte dette! Problemet mitt er bare at jeg får ikke til å urinere under tilsyn! jeg snakket både med barnevernet med legekontoret om hvor jeg kunne gå å få dette gjort men de var usikre å jeg ble tilslutt hennvist til RUPO (ruspoliklinikken) der kunne de gjør det men da bare hvis jeg var en pasient! spurte om de viste råd men ingen kunne tilslutt fortelle meg no der heller, kan du hjelpe meg?? lurer også på hvor lang ventetid det er både på å få tatt en slik prøve og hvor lang tid før jeg kan få et resultat? ca.

Espen

Amedisin

Takk, for at du tar deg litt tid til å bli bedre kjent med oss. – vi hjelper deg til en bedre hverdag

Hei Espen,

Håranalyser kan til en viss grad påvise misbruk av narkotika, men i mindre grad bekrefte det motsatte. En negativ test vil i beste fall være en indikasjon på at du er ”ren”.

For at du skal få tatt en prøve som kan brukes rettslig overfor barnevernet, må den tas av en lege i samråd med Folkehelseinstituttet i Oslo. Dette kan godt være din fastlege, som etter avtale får tilsendt prøvetakingssett og instruksjoner om hvordan prøven skal tas. Folkehelseinstituttet har samarbeidet med barnevernet i flere slike saker, så de er kjent med problemstillingen.

Du kan lese mer om Folkehelseinstituttets håranalyser på deres hjemmesider http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:74109::1:5647:35:::0:0

Jeg er lei for at jeg ikke kan hjelpe deg mer konkret, men håper at dette hjelper deg litt på vei så du kan få løst problemet ditt.

Med hilsen
Alternativ Medisin Røa