Skip to content

Hei!

Har dere noen erfaring ved bruk av hypnose i forbndelse med IVF-forsøk?

Jente

Amedisin

Takk, for at du tar deg litt tid til å bli bedre kjent med oss. – vi hjelper deg til en bedre hverdag


Hei Jente

Dette er et emne vi har jobbet med.
Innfallsvinkelen blir formet utfra den enkelte og hvordan en har det med tanke på IVF.
Ofte kan det være mye stress rundt dette, som kan forhindre et positivt utfall. Da må vi jobbe med å få ned stresset.
Men hos andre kan det være helt andre saker vi må jobbe med – så dette må alltid tilpasses den enkelte.

Med hilsen
Alternativ Medisin Røa