Skip to content
Ved hypotyreose og hashimotos skal inntak av bla soya unngås. Hva kan anbefales ifht overgangsplager, i denne sammenheng?

Kvinne 50+

Amedisin

Takk, for at du tar deg litt tid til å bli bedre kjent med oss. – vi hjelper deg til en bedre hverdag
Hei Kvinne 50+ Kremen er laget av progesteron utvunnet av yamsrot. Når du har utfordringer med overgangen betyr dette som oftest at du har lavere nivåer enn du egentlig skal ha av progesteron og at du dermed lever med generelt forhøyet østrogen i perioder. Tilførsel av krem vil balansere disse nivåene i forhold til hverandre og ja kan ha innvirkning på stoffskiftet. Du skriver ingenting om medisinering, men jeg amtar at du er satt på dette og at nivåene i blodet må følges med på. Med hilsen Alternaiv Medisin Røa – amedisin