Skip to content

Hei.
Jeg har et problem somjeg gjerne trenger hjelp med. Jeg har fått beskjed fra en synsk person at jeg har skadelige energier i livet mitt. Her er noen utdrag fra en e-post som denne personen sendte meg.


“I know that there is an incredibly harmful energy in play that’s strongly affecting you.”

“Someone placed a negative influence on you many years ago back. The consequence of this was to attract bad luck and problems into your life constantly. Your life became just like a field full of waves that were way too negatively charged.”


… videre skriver hun …


“It’s your NADIS conducts that are the cause of all of this. Believe it or not, all of them are clogged up and not functioning. The effect of this is to paralyze your vital “ENER CHAKRAL” point.”

“This does in fact mean that until your NADIS conducts are released, your vital “ENER CHAKRAL” point will remain blocked and completely empty. And what this is doing is completely clogging up your natural system for circulating positive energies and waves.”

“Since your “ENER CHAKRAL” vital point is all blocked up, nothing is circulating, and all of this positive energy is just getting lost. As if some kind of negative shell was isolating you and keeping you away from positive waves, and therefore also keeping you away from luck and happiness.”


Jeg må rett og slett frigjøre “my NADIS conducts and my “ENER CHAKRAL” point.”

Er dette noe dere kan hjelpe meg med.
Viss dette ligger utenfor deres ekpertise, kan dere vise meg til personer som har muligheten til å hjelpe meg med dette.

Ulykkesfuglen

Amedisin

Takk, for at du tar deg litt tid til å bli bedre kjent med oss. – vi hjelper deg til en bedre hverdag


Hei Ulykkesfuglen

Nå er vi inne i et tema som vår klinikk ikke kan hjelpe deg med dessverre.
Jeg må nok be deg finne andre behandlingsmetoder enn det vi kan tilby.
Lykke til videre på veien til en bedre helse.

Med hilsen
Alternativ Medisin Røa