fbpx

Bicom bioresonans

Bicom bioresonans er en helhetlig behandlingsform som anvendes for testing og behandling av ubalanser. Eksempler på slike ubalanser kan være alt fra:

  • allergiplager
  • kroniske intoleranser
  • luftveisplager
  • ledd- og muskelsmerter
  • mage-tarm plager
  • sirkulasjonsproblemer
  • psykiske belastninger
  • stress over tid

Forstyrrelser i kroppens og sinnets elektromagnetiske felt avdekkes gjennom testing og analyse. Ut fra funnene lages frekvensmedisin som gis alene eller i kombinasjon med andre naturterapeutiske behandlinger som f.eks øreakupunktur, urtemedisin og kostholdsråd.

Metoden er et komplementært tilbud og brukes av leger, terapeuter, veterinærer og tannleger i ca 90 land. Se mer informasjon om metoden her: bicomterapi.com

Hva er Bicom Bioresonans

Bioresonans er en biofysisk metode for å diagnostisere og behandle pasienter.  Liksom akupunktur og homeopati er det en form for komplementær medisin og er perfekt for komplementær tradisjonell medisin.

Bioresonans er en metode som anvendes ved allergi og astma, matintoleranser, stress, tretthet, magproblem, IBS, hudproblem mm.
Internasjonalt er det i dag 60% leger som jobber med Bicom Bioresonans foruten terapeuter, veterinærer, tannleger m.fl. i omtrent 90 land.
I Sverige er det vel omtrent 100 terapeuter som jobber med Bicommetoden. I Norge er vi under 10.

I Norge ser det litt annerledes ut da vi har ett annerledes styringssystem.  Om man sammenligner med Tyskland har legene ett personlig ansvar over resultatet av pasienten, mens leger i Norge følger regelverket.
Bicom Bioresonans er ikke godtatt på samme måte i det norske helsevesenet som det er i andre land pga.  norsk lovgivning. I EU er Bicom Optima  (som anvendes på vår klinikk) godkjent som medisinsk utstyr.

Bicom er navnet på maskinen som vi bruker i behandlingen av kroppens frekvenser, vår energi i cellene, som undersøkes og behandles.  Maskinen registrerer individuelt hvilke frekvenser som er balansert og harmoniske og disharmoniske i din kropp, for å bruke funnene i terapi.  Bioresonans måler avvik i cellene våre og behandler avviket. Med andre ord under behandlingen tester vi hvilke områder som er ubalansert eller hvilke stoffer man er overfølsomme for. Har du for eksempel allergi mot melk eller hvete vil testen vise dette og  vi vil behandle deg på cellenivå. Selv om du ikke spiser melkeprodukter og hveteprodukter vil man likevel få en reaksjon når vi belaster kroppen med frekvenser fra disse produktene. Frekvensene fra slike produkter eller allergener kan forstyrre den harmoniske frekvensen i cellene. Behandlingen vil dempe alle uharmoniske frekvenser som man har problem med og styrke de harmoniske.

Behandlingen

Første behandling kartlegger sykdomshistorien din og analyserer for å gi et helhetsbilde av deg og din helse.  Vi bruker Bicom bioresonans for å gjøre dette.

Trinn 1: Bioenergetisk test for å undersøke energinivået.

Trinn 2: En rask undersøkelse av hva som forårsaker din helseutfordring.

Trinn 3: En behandlingsplan utføres.

Vanlige spørsmål:

1. Hvor lang er en behandling?
Behandlingen varierer i lengde. Gjennomsnittlig varar den i 30 – 60 minutter og pasienten er koblet til BICOM-enheten under behandlingsprosessen. Pasienten kan sitte eller ligge helt avslappet.

2. Fins det bivirkninger?
Bioresonansmetoden har ingen skadelige bivirkninger og er helt smertefri.

3. Hvor mange behandlinger trengs?
Antall behandlinger varierer avhengig av pasienter og symtomer.

4. Hvem fungerer bioresonansterapi på?
VOKSNE: Erfaringsmessig viser BICOM bioresonansmetoden at den kan kombineres effektivt med tradisjonell medisin og andre terapier. Det foreligger gode erfaringer i behandling av gravide kvinner fra den tredje måneden.

BARN: For barn er BICOM bioresonansmetoden både smertefri og mild. Mamma kan underholde barn når behandling foregår. De kan bl.a se på en film sammen.
En stor fordel for barn som er redd for fysisk kontakt.

DYR: BICOM bioresonansmetoden er smertefri for dyr. Behandlingen er stressfri for både dyr og eier. Det kan også enkelt brukes for å behandle større dyr som hester m.fl.

Her er en god historie om en hesteeier som ble behandlet med Bicom for sin hestallergi.
Se film her

 

Start typing and press Enter to search