Skip to content

F-skan – test og behandlingsmaskin

F-Skan – test og behandlingsmaskin som er spesifikt rettet mot mikrober som virus, bakterier, parasitter, div sopp osv. Den kan teste mot et veldig stort antall mikrober og er meget nøyaktig. En komplett test tar ca 1 time.

F-skan – test og behandlingsmaskin bruker bioresonans frekvenser for å undersøke tilstanden i menneskekroppen først og fremst rettet mot infeksjoner. Maskinens beste egenskaper er at den som sagt er veldig nøyktig og detaljert og kan plukke opp mikrobenes frekvenser med stor nøyaktighet. F-scan er derfor et etterlenget tilskudd til mørkefeltmikroskopiering, hvor vi ofte ser diverse mikrober men ikke alltid kan se hvilke mikrober det er snakk om. F-skan vil derfor fremover alltid være en del av testtilbudet ved mørkefeltmikroskopi.

For de som spesielt ønsker mer detaljer rundt maskinen så kombinerer maskinen Rife og hulda Clark tekonologi. Den operer i frekvens området  1-10000 Hz, men kan lage frekvenser opp til 2999999999Hz. For enda mer detaljert info sjekk gjerne denne linken:  https://www.energy-medicine.org/f-scan.html

Når vi tester med f-scan så testes det via akupunktur terminalpunktene som man finner på hender og føtter, noe som gjør at man kan teste mer spesifikt opp mot diverse områder i kroppen, som for eksempel mage, lever, nyrer, hormonsystem, nervesystem osv. Bildet under illustrerer punktene vi bruker.(legg inn bilde)

F-scan kommer også med en del tilleggs utstyr, bla zappere for utleie, og magnetplater for bla behandling av lokale betennelser som for eksempel tennis albue.

F-scan kan også teste mot toxiner, metaller og tungmetaller og kan gi en ganske god behandling også.

Iom at F-scan er et så godt og nøyaktig test instrument, så bruker vi det alltid sammen med mørkefelt mikroskopiering da det gir oss ett mye mer komplett analysebilde.

F-scan er også ett uunværlig verktøy i kompaniskap med vår plasma generator, da vi kan laste inn funnene i F-scan og over i plasma generatoren for behandling.