Skip to content
Hypnose

Hypnose – Hypnose Oslo

Hypnose – vi er heldig og har de dyktigste innen hypnose Oslo. Lang fartstid –  masse gode tilbakemeldinger  jobber mye med avhengigheter som bl.a røykeslutt og søthunger.
Under hypnose føres du ned på et meget avslappet nivå – nær ditt ubevisste jeg – hvor terapeuten sammen med deg legger inn en “kode” for endring.

Hva er hypnose?

Hypnose er en endret tilstand av vår bevissthet. Endret bevissthet i den forstand at du retter fokus og konsentrerer deg mer om en indre verden, mens du  hele tiden har kontroll, og hører det som skjer rundt deg. Du er ikke bevisstløs eller «borte vekk» på noen som helst måte.
Hypnose er en helt naturlig tillstand for oss alle, det er absolutt ikke noe magisk ved det. Du har allerede vært i hypnose mange ganger uten å tenke over det. Blant annet når du dagdrømmer, har kjørt forbi en avkjørsel du kjenner godt, og like før du går inn og ut av søvnen din. Så du er i hypnose hver dag.

Hva skjer i kropp og sinn?
Det som skjer i kropp og sinn er flere ting. Det ser ut som hypnose påvirker oss gjennom nerveimpulser, hormoner og nevropeptider, som er kjemiske signalstoffer i hjernen. Dette gjør at vi lett kan kobble av fra forstyrrende tanker, fokuset blir sterkere og kan bli mer likgyldige til utenforstående saker. Dette kan igjen føre til at kroppen slapper mer av. Vi senker puls, pust og spenninger i kroppen. Denne tilstand kommer ikke av at vi er hypnotisert, men rett og slett fordi vi konsentrerer oss og slapper av.

Gjør vi målinger med EEG og EMG (måler muskelspenninger) finner vi en større aktivitet i den høyre delen av hjernen, den delen hvor vi finner kreativiet og spontanitet. Samtidig som den venstre delen hvor vi finner det kritiske blir mer passiv. Dette fører til at vi lettere tar imot forslag i hypnose enn vi ville ha gjort ellers. Det betyr ikke at vi godtar alt som blir fortalt oss, vi har hele tiden en egen fri vilje til å ta imot nye ting. Det vi tar inn er kun aksepterbare forslag. Du har hele tiden kontroll og kan avbryte prosessen når du vil.

Målinger med EEG har også vist en forandring i frekvensene på hjernebølger som ligger på nivå med drømming og søvn og et fall i høyfrekvensbølger som er assosiert med å være i vanlig våken tilstand. Dette kan være en indikator på at det ubevisste sinnet blir mer aktiv.

Kroppen og hjernen vår jobber konstant. Det spiller ingen rolle om vi er våkne eller sover, hjertet slår, lungene puster og sinnet jobber. Hele kroppen jobber med forskjellige prosesser for å fylle opp og reparere alle cellene i kroppen. Sinnet jobber med å bearbeide  og integrere dagens intrykk.

Hvordan oppleves selvhypnose?
All hypnose er selvhypnose, ved at du må velge å gjøre det du blir bedt om. Under selvhypnosen vil du  oppleve alt som skjer rundt deg du hører alt som blir sagt og du husker alt etterpå. Du er deilig og avslappet samtidig som du har full kontroll. Det verste som kan skje er at du sovner. Og selv om du sover vil sinnet ditt jobbe.
Ingen kan få deg til å si eller gjøre noe som ikke er aksepterbart for deg. Du kan ikke forbli i hypnose. Og hypnose er ikke søvn. Ingen kan hypnotises mot sin vilje.
Selvhypnose kan være en avslappende tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn kan samarbeide og jobbe med samme begreper uten å være i konflikt.
Det kan bl.a. gi deg mer energi, selvinnsikt, eller hjelpe deg til å endre vaner etc.

Selvhypnose vil kanskje oppleves noe som er ganske likt en meditasjon, som en innadrettet opplevelse. Det finnes forskjellige måter å gjøre en meditasjon på,  akkurat som det er mange muligheter og dybder i en hypnose. Det er mulig å gjøre dette på egenhånd, eller du kan oppsøke en hypnoterapeut som vil veilede deg inn i en selvhypnose.

Den mest brukte formen for hypnoterapi er suggesjonsterapi, det vil si at terapeuten guider deg inn i en selvhypnose og gir deretter forslag/suggesjoner som er ment for å gi klienten en endret adferd.

En annen måte er transekommunikasjon, hvor klienten er en aktiv deltaker i sin egen prosses. Dette brukes i Integrert Hypnoterapi, der kommer klienten i kontakt med sine egne følelser, eller roten til et problem, gjør en endring og  opplever følelsen av en transformasjon. En opplevelses orientert form for hypnoterapi hvor mange opplever mer balanse i seg selv.

Under hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn, for å få det til å samarbeide med oss, for det er her vi til daglig ofte opplever problemer med å få til ønsket endring.

Vanligvis fungerer det ubevisste og bevisste sinn uavhengig av hverandre. Våre bevisste tanker og følelser er ofte i konflikt med det ubevisste sinn som er basert på glemte erfaringer og dypt liggende instinkter. Samtidig som det ubevisste sinn hele tiden gjør ting det mener er bra for deg, for å beskytte deg.

Som et resultat av at det bevisste og ubevisste sinn ikke er så gode til å samarbeide, får vi problemer når noen ønsker å endre på en vane som f.eks. røyking hvor en virkelig ønsker å slutte, men får det ikke til. Og når vi ved hjelp av hypnoterapi klarer å bringe det bevisste og ubevisste sin til å samarbeide og det blir enighet om ønsket endring, da er sjansen for å oppnå målet større.

Når ditt bevisste og ubevisste sinn jobber i samme retning er det så mye enklere å få til ønskede endringer, enten det dreier seg om spisevaner, sukkeravhengighet eller andre områder.

Ordet hypnose betyr søvn på gresk, det betyr ikke at du sover eller blir søvnig selv om du lar deg hypnotisere. Det er tvert imot, vi kan bli mer avslappet,men sinnet er mer fokusert. Du kan være mer årvåken og konsentrert enn til vanlig.

Som Hypnoterapeut er vi svært gode på:

 • Hypnoseguiding
 • Visualisering
 • Affirmasjoner
 • Avspenning i kropp og sinn
 • Stressreduksjon
 • Guidet meditasjon
 • Vaneendring
 • Regresjon

Hypnose har vist seg å kunne være effektivt ved:

 • røykestopp
 • reduksjon i spising (overvekt)
 • fjerne sukkersug
 • angst symptomer
 • depresjon og annet

Behandlingen kombineres som oftest med:

coach
tft – tankefeltterapi

Les mer om hypnose her.

Les om vår dyktige og anbefalte hypnotisør her