Skip to content

Lockfoot – Lockfoot Oslo

Vår klinikk er den beste innen Lockfoot. Les våre tilbakemeldingene .
Behandlingen er en korrigering av et mellomfotben som påvirker kroppen helt opp i kjeven. Dette vil ha innvirkning på din kroppsholdning.

Lockfoot

DENNE TERAPIEN ER BEST I KOMBINASJON MED PEK-PHYSIO ENERGETIC KIROPRACTIC

Det var den norske tannlegen Kjell Bjørner som oppdaget Lockfoot-problematikken. Etter selv å ha slitt med ryggproblemer og smerter så  forsto han i 1989 at årsaken til problemene var en medfødt dysfunksjon i foten, en feil som skaper skjevhet gjennom hele kroppen.  Fra fot til hode.

Hva er så Lockfoot

Det er en ortopedisk feilfunksjon(en funskjonell begrensning av stortåen) som kan forekomme på både på høyre og venstre fot. Det er en låsning av bena i fotroten, trolig av lang varighet, mest sannsynlig fra fosterstadiet. Den kan ha stor påvirkning på kroppslige funksjoner. Den er et fenomen som kan være totalt skjult og usynlig og likevel ha dyptliggende, negative innflytelser på kroppslige funksjoner, og selv om det neppe erkjennes, er dette trolig den mest alminnelige kilde til nevrologiske forstyrrelser i kroppen. Belastninger på en slik fot på grunn av vekt eller tunge løft og hemmet fraspark gir en strøm av innadførende nevrologiske alarmsignaler til sentralnervesystemet. Disse forårsaker en uharmonisk muskulær aktivitet i de muskler som deltar i gangmønsteret. Denne årsak og kjede av forstyrrende signaler kalles en “dysponesis factor”(”støysender”). Dysponesis er en reversibel fysiopatologisk tilstand som består av umerkelige, feilsendte nevrofysiologiske  reaksjoner og ettervirkningene av disse reaksjonene i organismen. Disse feilene i energiforbruk er i stand til å produsere funksjonelle forstyrrelser som hovedsakelig består av skjulte feil i aksjonspotensielle signaler fra de motoriske områdene i hjernebarken og konsekvensene av disse signalene. Dette problemet kan elimineres med manipulasjon. Den muskulære spenningen vil opphøre. De smerteproduserende trigger-punktene i de berørte musklene vil nå bli relativt lette å behandle. Forstyrrelsen vil vanligvis ikke komme tilbake.

Som nevnt så er låsningen trolig den kilde som oftest skaper nevrologiske forstyrrelser i kroppen, den berører gangmekanismen fra den berørte fot i et diagonalt mønster til den motsatte side av kraniet, og dermed forklares de hyppige funn av funksjonell forstyrrelse i kjeveleddene(Temporo-Mandibular Joint) TMJ, for ikke å nevne rygg/nakkesmerte, ansiktssmerter og samsynsproblemer.

Når denne vanligvis oversettte feilen er korrigert, vil man øyeblikkelig kunne se en forbedring i tennenes sambitt, ulik benlengde vil nesten alltid bli redusert til 0 mm, fokusavstand med kort og langsyn vil øyeblikkelig bedres og stress/konsentrasjonsevne vil også bedres.  Denne primære feilen i en fot har en vidtspennende påvirkning på en lang rekke sykdomstilfeller. Selv om man vil liste opp mange mulige årsaker til ryggproblemer, så er nok denne feilfunksjon den langt vanligste kilden.

Ved følgende problemer bør lockfoot korrigering vurderes og eventuell behandling gjennomføres:

 • Kjeveledd-problem: Korrigering vil bidra til forsterkning av kranielle feil, men vil oftest være den eneste årsak til rotasjon av tinningbena med påfølgende forskyvning av Gleniod Fossae
 • Ingen tannbehandling som inkluderer gjenopprettelse av bitt-overflatene burde gjøres uten eliminering av lockfoot, det være seg tannregulering, innsetting av proteser og implantasjoner med superstruktur inkludert.
 • Ved forbedring av kroppsholdning og normalisere gangfunksjonen bør alltid ledsages av en undersøkelse for å avgjøre om det er lockfoot tilstede og om denne virker som en barriere.
 • Ved menisk problemer og ved eventuell operasjon så bør lockfoot sjekkes og eventuelt elimineres.
 • Kvinner som planlegger å starte en familie burde i god tid få en mulig lockfoot eliminert for å unngå bekkenløsningsproblemer.
 • Ved fibrositis/fibromyalgia kan lockfoot være en av flere medvirkende faktorer og bør vurderes.
 • Resept på briller bør ikke skrives ut før en mulig lockfoot er ordnet siden en slik korreksjon alltid vil forbedre samsynet.
 • Øresus kan også ha årsakssammenheng med kjeveleddsproblem, lockfoot må derfor korrigeres for å understøtte annen behandling.
 • Manipulasjon av Atlas(øverste nakkevirvel) bør ikke forsøkes med mindre lockfoot er ordnet opp.
 • Ved overbelastningsskader som ankel-/akillesproblem, beinhinnebetennelse, kneproblemer, sene- og muskelstrekkskader i lår/lyskeregionen samt hofte og ryggproblemer spesielt hos idrettsutøvere så bør lockfoot vurderes, den er ofte den betydeligste primærfeil som gjør at man pådrar seg slike skader.
 • Ved whiplash-skader bør lockfoot danne en grunnbehandling før annen behandling gis

Lockfoot kan også vise seg å være gunstig som en del av behandlingsopplegget ved problemer knyttet til lekk tarm.
Når man behandler mange av disse plager/skader/sykdommer  viser det seg ofte at man får bedre effekt hvis man følger opp lockfoot behandlingen med for eksempel PEK-behandling(Physio Energetic Kiropraktic) eller annen passende behandling.

Som forebygging burde alle, særlig barn gjennomgå test for lockfoot og eventuell eliminering av denne, noe som utvilsomt ville resultere i en forbedring av alle lidelser i skjelettet som nevnt og også forebygge mot kommende plager spesielt hos de unge

Vår terapeut er: Jarl Roar