fbpx

Lockfoot

Vår klinikk er den beste innen Lockfoot. Les våre tilbakemeldingene .
Behandlingen er en korrigering av et mellomfotben som påvirker kroppen helt opp i kjeven. Dette vil ha innvirkning på din kroppsholdning.

Lockfoot

DENNE TERAPIEN ER BEST I KOMBINASJON MED PEK-PHYSIO ENERGETIC KIROPRACTIC

Det var den norske tannlegen Kjell Bjørner som oppdaget Lockfoot-problematikken. Etter selv å ha slitt med ryggproblemer og smerter så  forsto han i 1989 at årsaken til problemene var en medfødt dysfunksjon i foten, en feil som skaper skjevhet gjennom hele kroppen.  Fra fot til hode.

Hva er så Lockfoot

Det er en ortopedisk feilfunksjon(en funskjonell begrensning av stortåen) som kan forekomme på både på høyre og venstre fot. Det er en låsning av bena i fotroten, trolig av lang varighet, mest sannsynlig fra fosterstadiet. Den kan ha stor påvirkning på kroppslige funksjoner. Den er et fenomen som kan være totalt skjult og usynlig og likevel ha dyptliggende, negative innflytelser på kroppslige funksjoner, og selv om det neppe erkjennes, er dette trolig den mest alminnelige kilde til nevrologiske forstyrrelser i kroppen. Belastninger på en slik fot på grunn av vekt eller tunge løft og hemmet fraspark gir en strøm av innadførende nevrologiske alarmsignaler til sentralnervesystemet. Disse forårsaker en uharmonisk muskulær aktivitet i de muskler som deltar i gangmønsteret. Denne årsak og kjede av forstyrrende signaler kalles en “dysponesis factor”(”støysender”). Dysponesis er en reversibel fysiopatologisk tilstand som består av umerkelige, feilsendte nevrofysiologiske  reaksjoner og ettervirkningene av disse reaksjonene i organismen. Disse feilene i energiforbruk er i stand til å produsere funksjonelle forstyrrelser som hovedsakelig består av skjulte feil i aksjonspotensielle signaler fra de motoriske områdene i hjernebarken og konsekvensene av disse signalene. Dette problemet kan elimineres med manipulasjon. Den muskulære spenningen vil opphøre. De smerteproduserende trigger-punktene i de berørte musklene vil nå bli relativt lette å behandle. Forstyrrelsen vil vanligvis ikke komme tilbake.

Som nevnt så er låsningen trolig den kilde som oftest skaper nevrologiske forstyrrelser i kroppen, den berører gangmekanismen fra den berørte fot i et diagonalt mønster til den motsatte side av kraniet, og dermed forklares de hyppige funn av funksjonell forstyrrelse i kjeveleddene(Temporo-Mandibular Joint) TMJ, for ikke å nevne rygg/nakkesmerte, ansiktssmerter og samsynsproblemer.

Når denne vanligvis oversettte feilen er korrigert, vil man øyeblikkelig kunne se en forbedring i tennenes sambitt, ulik benlengde vil nesten alltid bli redusert til 0 mm, fokusavstand med kort og langsyn vil øyeblikkelig bedres og stress/konsentrasjonsevne vil også bedres.  Denne primære feilen i en fot har en vidtspennende påvirkning på en lang rekke sykdomstilfeller. Selv om man vil liste opp mange mulige årsaker til ryggproblemer, så er nok denne feilfunksjon den langt vanligste kilden.

Ved følgende problemer bør lockfoot korrigering vurderes og eventuell behandling gjennomføres:

 • Kjeveledd-problem: Korrigering vil bidra til forsterkning av kranielle feil, men vil oftest være den eneste årsak til rotasjon av tinningbena med påfølgende forskyvning av Gleniod Fossae
 • Ingen tannbehandling som inkluderer gjenopprettelse av bitt-overflatene burde gjøres uten eliminering av lockfoot, det være seg tannregulering, innsetting av proteser og implantasjoner med superstruktur inkludert.
 • Ved forbedring av kroppsholdning og normalisere gangfunksjonen bør alltid ledsages av en undersøkelse for å avgjøre om det er lockfoot tilstede og om denne virker som en barriere.
 • Ved menisk problemer og ved eventuell operasjon så bør lockfoot sjekkes og eventuelt elimineres.
 • Kvinner som planlegger å starte en familie burde i god tid få en mulig lockfoot eliminert for å unngå bekkenløsningsproblemer.
 • Ved fibrositis/fibromyalgia kan lockfoot være en av flere medvirkende faktorer og bør vurderes.
 • Resept på briller bør ikke skrives ut før en mulig lockfoot er ordnet siden en slik korreksjon alltid vil forbedre samsynet.
 • Øresus kan også ha årsakssammenheng med kjeveleddsproblem, lockfoot må derfor korrigeres for å understøtte annen behandling.
 • Manipulasjon av Atlas(øverste nakkevirvel) bør ikke forsøkes med mindre lockfoot er ordnet opp.
 • Ved overbelastningsskader som ankel-/akillesproblem, beinhinnebetennelse, kneproblemer, sene- og muskelstrekkskader i lår/lyskeregionen samt hofte og ryggproblemer spesielt hos idrettsutøvere så bør lockfoot vurderes, den er ofte den betydeligste primærfeil som gjør at man pådrar seg slike skader.
 • Ved whiplash-skader bør lockfoot danne en grunnbehandling før annen behandling gis

Lockfoot kan også vise seg å være gunstig som en del av behandlingsopplegget ved problemer knyttet til lekk tarm.
Når man behandler mange av disse plager/skader/sykdommer  viser det seg ofte at man får bedre effekt hvis man følger opp lockfoot behandlingen med for eksempel PEK-behandling(Physio Energetic Kiropraktic) eller annen passende behandling.

Som forebygging burde alle, særlig barn gjennomgå test for lockfoot og eventuell eliminering av denne, noe som utvilsomt ville resultere i en forbedring av alle lidelser i skjelettet som nevnt og også forebygge mot kommende plager spesielt hos de unge

Vår terapeut er: Jarl Roar

Artikler
Tilbakemeldinger
 • Ryggsmerter etter spark fra en hest.

  Norsk tekst: Jeg ble sparket i magen av en hest da jeg var 16 og ble ganske hardt skadet. Jeg ble innlagt på sykehus, men frisknet til igjen etter en stund, bortsett fra ryggen min. sparket fra hesten påvirket også korsryggen min alvorlig, og jeg ble gående med disse smertene i 20 år og som kunne være ganske ille i perioder, uten å finne en løsning på problemet. Jeg møtte Jarl på ferie i Tyrkia fordi vi hadde noen felles venner og vi kom bla i  snakk om medisin og lignende ting, og han fortalte meg om PEK-behandling (Physio Energetic Kiropraktikk) og sa at det kunne hjelpe ryggen min, så vi ga det en sjanse. han ga meg en behandling på stranden som ble bevitnet av dusinvis av mennesker, og det tok bare ti minutter for å korrigere problemet i ryggen min og nå 2 måneder senere har jeg fremdeles ikke opplevd noen smerter, som for meg er helt fantastisk. 20 år med smerte er borte. Jeg kan knapt tro det. English text(original): I was kicked in my stomach by a horse when I was 16 and got severly injured. I was hospitalised, but recovered after a while except from my back. the kick from the horse also affected my lower back seriously and I got stuck with these pain that could be quit bad in periods, for 20 years without ever finding a solution to the problem. I met Jarl on holiday in Turkey because we had some mutual friends and we got to be talking about medicin and similar things, and he told me about this PEK-treatment(Physio Energetic Kiropraktikk) and said that it might help my back so we gave it a shot. so he gave me a treatment on the beach infront of dozens of people and it only took ten minutes to correct the problem in my back and now 2 months later I still havent felt any pain, which for me is quit fantastic. 20 years of pain is gone. I cant hardly believe it.

  Rebecca 36, Scotland
 • Smerter ben og hofter behandlet med lockfoot

  "Har hatt vondt i venstre fot(ledd), kne og noe hofter så lenge jeg kan huske, men spesielt de siste 15 årene. har også hatt en prolaps i rygg. etter timen med lock-foot er jeg helt fin, kjenner ingenting - og kan til og med gå med høye heler uten at det gjør vondt!! har ikke gjort det på ti år. fantastisk."

  anne cecilie 37, oslo.

Start typing and press Enter to search