Skip to content
Coach

Personlig coach – Personlig coach Oslo

Klinikken tilbyr personlig coach og våre terapeuter er dyktig i endring av tankesett, fjerning av angst, fobier og traumer. Vår terapeut er nlp coach og benytter tankefeltterapi – tft og hypnose i sin terapi. Vi er anbefalt som personlig coach – les våre tilbakemeldinger fra kunder. Vi er resultatrettet og raske.

Hva er personlig coach – NLP-coaching?

NLP – Nevro Lingvistisk Programmering – er læren om hvordan vi danner vår egen oppfatning av virkeligheten gjennom sansene våre. Det er denne oppfatningen, og ikke nødvendigvis virkeligheten i seg selv, som har betydning for hvordan vi fungerer.

Nevro – Sammenhengen mellom våre nervebaner, den informasjonen vi tar inn gjennom våre fem sanser (syn, lukt, smak, hørsel og følelser) og måten vi lagrer informasjonen på.

Lingvistisk – Ordenes kilde er våre tanker og opplevelser. Vi kommuniserer og uttrykker hvordan vi tenker gjennom ord og kroppsspråk

Programmering: Vi handler og reagerer ut fra tidligere opplevelser og erfaringer. Vi programmerer oss selv gjennom de indre bildene vi lager, gjennom det vi sier til oss selv og det vi føler. Gjennom enkle NLP prosesser kan vi ”omprogrammere” oss selv til å kommunisere bedre og til å nå de målene vi ønsker.

NLP ble utviklet av John Grinder(doktor i lingvistikk), Richard Bandler (matematiker og programmerer) og Milton Erickson (hypnotisør) på 1970-tallet. Deres arbeid representerte et paradigmeskifte innen psykologien ved at de stilte spørsmål annerledes for å avdekke ulike tankemønstre hos personer; De var ikke opptatt av HVORFOR du gjør slik og slik, men HVORDAN gjør du det, og hvordan kan du gjøre det annerledes.

En personlig coach / NLP-coach / NLP-trener hjelper deg til å;

 • bevege deg fra slik du har det i dag til hvordan du ønsker å ha det – vi har fokus på fremtid og handling
 • få innsikt i dine ressurser og verdier – og de muligheter dette skaper – Hva er viktig for deg, hva er det du ønsker?
 • bli bevisst dine muligheter slik at du kan få innsikt og klarhet til å forstå ditt potensial
 • se løsninger og hvilke konsekvenser som finnes, og i hvilke retninger du har mulighet til å gå

En personlig coach er ikke en rådgiver, men en trener og tilrettelegger som;

 • samler informasjon om din tankegang og følelsesmønster
 • stiller spørsmål som beveger deg til å ta kontakt med underbevisstheten. I underbevisstheten får vi tilgang til ubenyttede ressurser, som svært ofte er grensesprengende.
 • er en aktiv lytter og sparringspartner.

En personlig coach prosess består av:

 • Bevisstgjørende spørsmål for å klargjøre utfordringene, finne drømmene, se mulighetene, ta valg og sette mål
 • Øvelser for å bygge selvfølelse, endre tankegangen positivt og finne nye mønstre som er mer hensiktsmessige for deg – og som gir mer energi og glede!
 • Pust- og avspenningsøvelser
 • Affirmasjoner og visualiseringsteknikker

Du kan kun velge å forandre deg selv

NLP-coaching / personlig coaching bygger på følgende forutsetninger;

 • Kartet er ikke virkeligheten. Vi er alle unike og opplever verden på forskjellige måter
 • Respekt og empati for andre menneskers modell av verden
 • Det er jeg som styrer mitt sinn og dermed mine resultater
 • Det er en positiv hensikt bak enhver adferd. Når vi har forståelse og ser helheten i menneskene, ser vi at alle gjør det beste de kan ut fra de ressurser de til enhver tid har tilgjengelig. Da kan vi slutte å reagere negativt i oss selv.
 • Mennesker har alle de ressurser de har bruk for å nå sine mål. Det finnes ingen ressurssvake mennesker kun ressurssvake tilstander
 • Enhver situasjon inneholder flere valgmuligheter.
 • Fleksible mennesker har fortrinn fremfor mindre fleksible
 • Kropp og sinn danner et system. Din mentale holdning virker inn på kroppen og helsen din. Også din adferd kan endre din tankegang.
 • Vi kommuniserer alltid. (ordene vi velger å bruke formidler kun 7 % av budskapet)
 • Betydningen av din kommunikasjon viser seg i den responsen du får. NLP gir deg ferdigheter som gjør at ditt budskap oppfattes slik du ønsker av mottaker.
 • Det finnes ikke feil, kun tilbakemeldinger. Med denne forståelsen kan vi slutte å legge skylden på oss selv og/eller andre, og finne løsninger.

Skap nye forventninger for fremtiden

Bare ved å tenke tanken, har du satt i gang handlingen!

Fokuser på målet, ikke på hindringene.

Les her om:

– presentasjonsangst
– nlp coach
– snu negative tanker
– styrk din selvfølelse og ditt selvbilde med coach
– endre dine tankemønstre
– angst behandlet hos coach
– panikkangst
– angstsymptomer og hjelp hos coach
– psykologi og samtaleterapi for å få til en endring hos deg – coach