fbpx

Refleksologi

Soneterapi/refleksologi.

 

Med kroppen som tastatur

Soneterapien har sine røtter sannsynligvis fem tusen år tilbake i tid. Man finner igjen beviser for dens eksistens gjennom arkeologiske funn gjort i kulturer som varierer helt fra oldtidens Egypt til Inkafolket og stammer i Kenya. Det er i dag grunn til å tro at refleksologien er en like gammel terapiform som akupunktur.

Nobelprisvinner Ivan Pavlov (1849-1936) viste at indre organer i hunder kunne respondere på ytre stimuli. Dette førte til at russiske fysiologer tidlig på 1900 tallet formet hypotesen om at helsen kunne påvirkes som respons på ytre stimuli.

Konseptet ble kjent som “refleks terapi”. Vitenskapsmannen Vladimir Behterew (1857-1957) formulerte termen “reflexologi” i 1917. På denne tiden mente man at et organ ble sykt fordi det mottar feile instruksjoner fra hjernen. I følge teorien kunne man påvirdårlig pust

diaphragma

ke negative signaler refleksologisk og dermed helbrede organismen. Interresante oppdagelser som i dag er bekreftet via tusenvis av behandlinger.

Siden da har man utviklet terapien videre gjennom nitidig forskning og en rekke skoler har oppstått. En av disse er skolen medika Nova her i Oslo. På denne skolen lærer man om refleks-sone systemene på alle kroppens legemsdeler; føtter, legger, lår, sete, overkropp, armer, rygg, øre, ansikt og kranie.

Refleksologen arbeider med et permanent punktsystem på kroppen. Ved å stimulere disse punktene, kan man sende signaler via nervesystemet til kroppen. Punktene finnes i et kartlagt system som kan brukes som et tastatur på en datamaskin. Ved å kunne de rette kommandoene, kan man kommunisere med kroppens operative system. Vi har da kontakt med kroppens reparasjonssystem og får bemerkelsesverdig gode resultater ved en rekke plager.

Refleksologi har en tydelig filosofi og systemteori der hvert sonesystem har sin overordnede funksjon. Systemene som benyttes ligger bl.a. i fot, legg, lår, setet, mage, bryst, rygg, hånd, underarm, overarm, kraniet og øre. I hvert av systemene ligger projeksjoner av kroppens organer og kroppsdeler. Refleksologen behandler de ulike punktene i et system med klart definerte arbeidsteknikker. For eksempel vil refleksologen behandle punkter på låret ved hud, betennelse og slimhinneproblematikk og ved hormonelle plager vil refleksologen benytte underarmen, magen og øret.

Refleksologer benytter i hovedsak hendene og sonestaver som arbeidsverktøy, og behandler bl.a. med trykk, friksjon, massasje, skraping og øreplaster/nåler. Signalene som gis kroppen når refleksologen behandler sendes gjennom kroppens egne kommunikasjonssystemer (nerve- og hormonsystemet), styrker blodsirkulasjonen og bedrer og balanserer lymfesystemet. Kroppens egne selvregulerende evner stimuleres.

Refleksologi er et behandlingsverktøy som i dag benyttes for å motvirke plager på alle nivå. Enten det dreier seg om indre organer eller bevegelseskroppen. Refleksologien er ikke smal i den forstand at man kun kan håndtere spesielle områder innen helseproblemer. Derimot har den et meget stort nedslagsfelt for hvor mange problemer den kan behandle enten som hovedterapi eller støtte-terapi. Noen refleksologer har valgt å spesialisere seg på for eksempel ufrivillig barnløshet, idrettskader eller hudproblematikk. I utdanningen går skolen gjennom en del av disse mer spesialiserte retningene der det spesielt tas opp temaer rundt plager som mange sliter med i vårt samfunn.

For å gi en rask  og forenklet oversikt over hva reflekssonene på de respektive kroppsdelene stimulerer så er følgende:

 • Føtter: blodkretsløpet og tverrstripet muskulatur
 • Legger: lymfesystem og glatt muskulatur(bla innvollsmuskulatur som peristaltikken i tarmene)
 • Lår: hud og slimhinner(veldig aktuell ved betennelser), samt den viktige spinalvæsken
 • (flott ved ryggproblemer, whiplash, hodepine, søvnproblemer, nevrologiske problemer og lidelser og infeksjoner)
 • Bekken: skjelett og beinmarg(bla stamceller)
 • Navleområdet: er først og fremst organbalanserende
 • Underarm: har sin styrke først og fremst på hormonsystemet, men også immunforsvar og vagusnerve.
 • Overarm: det enteriske nervesystemet(tarmens eget nervesystem) og slimhinner.
 • Hånd: blodets sammensetning og viktige området i hjernen (spesielt hypothalamus, hypofysen og epifysen)
 • og hvordan disse påvirker forskjellige systemer i kroppen gjennom det autonome nervesystemet.
 • Generelt sett så får immunforsvaret mye stimuli og påvirkning både fra fot, legg, lår, og underarm.
 • Ellers så sitter det mye psykologi både på legg, lår, navleområdet, brystområdet og overarm.

 

Start typing and press Enter to search