Skip to content
Tankefeltterapi

Tankefeltterapi – Tankefeltterapi Oslo

Klinikken har meget dyktig terapeut i tankefeltterapi – resultatrettet og rask til å få endringer hos deg. Dette gir deg varig endring i tankesettet og en positiv utvikling. Tft  er noe også psykologer har tatt i bruk som behandling. Les tilbakemeldinger til klinikken

Hva er tankefeltterapi – TFT?

Formell definisjon av Tankefeltterapi: TFT er en behandling for psykologiske forstyrrelser som bruker en kode, som når den benyttes mot et psykologisk problem som individet fokuserer på, vil fjerne forstyrrelser i tankefeltet. Forstyrrelsene er den fundamentale årsaken til alle negative følelser.

Denne koden er resultatet av TFTs spesielle årsaksdiagnostikk som er benyttet i utviklingen av de spesielle algoritmene. I en behandlingstime er det viktig få klienten til fokusere på sitt psykologiske problem. De behøver ikke nødvendigvis fortelle hva de tenker på, men det er viktig at behandleren får vite hvilken type tanke det dreier seg om. Dette pga. at det er forskjellige algoritmer som skal brukes ved de forskjellige følelsene: traume, angst, fobi, flauhet, tvangstanker / handlinger, avhengighet, depresjon, panikk etc.

Behandlingen består i banke lett på akupunktur punkter etter et spesielt mønster (algoritme). Denne bankingen vil være med på snu de irrasjonelle følelsene / tankene til klienten. Dette er en meget spennende og effektiv behandlingsmetode og den har gitt mange forbløffende resultater.

Eksterne sider om TFT:

EFT – TIDSLINJE TERAPI
(Time Based Techniques)

Tidslinje terapi er en prosess som kan hjelpe deg til å gi slipp på ubehagelige følelser, opplevelser om valg som ble tatt i fortiden og som drivkraft for en ønsket fremtid.

Ved å tilføre ressurser på viktige plasser på en imaginær tidslinje kan ubehagelige følelser reduseres eller fjernes.

Tidslinje terapi brukes på denne måten for å håndtere sinne, sorg, angst, frykt, skyldfølelse og andre negative følelser som er knyttet til minner og avgjørelser. Tidslinje terapi er også en veldig effektiv metode til å jobbe med traumer fra fortiden når dette kombineres med NLP.

Læringene fra en slik prosess blir tatt med videre og fører til en bedre og mer konstruktiv måte å tenke tilbake på.

På samme måte kan det i tidslinje terapi settes mål inn for fremtiden som gjør at underbevisstheten selv staker ut en retning for å oppnå målene. Det fører til at det blir lettere å finne motivasjon, og lettere å prioritere det som fører til det som man måtte ønske.