Skip to content
Attest

Det er med glede jeg skriver denne attesten for Joachim Majambere, som har vist seg å være en svært verdifull ressurs som frivillig, både i vår ressursgruppe for skole og som samtalepartner for unge mellom 15-26 år. Joachim utmerker seg med sin samarbeidsevne, interesse for oppdraget vårt og evne til å arbeide og kommunisere effektivt. Som samtalepartner har han fått gode tilbakemeldinger fra ungdommen. Det er tydelig at Joachim er svært engasjert i sitt arbeid, og hans lidenskap for det han gjør skinner gjennom i alt han tar seg til. Han viser en imponerende dedikasjon til å oppnå sine mål og bidrar aktivt til et positivt og produktivt miljø. Jeg kan med trygghet anbefale Joachim for enhver arbeidsgiver eller samarbeid som er på jakt etter en pålitelig, engasjert og dyktig person. Han vil være en uvurderlig ressurs for ethvert team han blir en del av.

V.T., initiativtaker til “wake me up”

Nyttig og målrettet coaching

Jeg kom til Joachim med utfordringer knyttet til både hjemmebane og arbeidsplassen. Jeg opplevde coachingen som nyttig og målrettet. Joachim var engasjert og strukturert i sitt arbeid. Fikk god oppfølging etter timene også.

S.A.

konflikt i parforhold og entreprenørskap

Joachim er en ekstremt god lytter som kommer med kompetente konstruktive og strategiske tilbakemeldinger. Han bruker en blanding av ro og logikk for å finne og planlegge de beste løsningene – steg for steg. I konflikter knyttet til parforholdet og entreprenørskap, ga Joachim viktig psykisk til å kanalisere trinnvis fremgang. Ved å stille seg upartisk med sin kompetanse, tilrettelegger han for god flyt og refleksjon. Kan anbefales til privatbruk og bedrift, i alle aldre – for å nå kortsiktige og langsiktige mål.» – V.M.

Generell hjelp og jobbsøk

Jeg har henvendt meg til Joachim to ganger, en gang i forhold til generell livsvei og den andre ganger for hjelp med jobbsøking. Joachim hjalp meg mye med å sortere tanker og motivasjoner som jeg har. Dette er noe som jeg vanligvis sliter med, men Joachim greide å bygge opp en forståelig struktur ut ifra mine forklaringer. Han er ekstremt god til å lytte og også fange spesifikke problemstillinger som må bli sett nærmere på. I tillegg til dette bruker han mange forskjellige verktøy som hjelper å forklare hvor han kommer fra. Så hvis jeg ikke forstår en forklaring, kan han lett henvende meg til noe annet. Han greier veldig flytende å lede meg inn i forståelse om mine egne styrker og hvor jeg vil gå uten at han må gi meg svarene på et fat, noe som jeg syntes har hjulpet meg også med å stole på min egen intuisjon.» – R.V.

Bearbeidelse av traume

Jeg hadde en coaching time med Joachim rett etter en heftig traumatisk opplevelse. Joachim hjalp meg å se nye perspektiver og få innsikt. Han viste god forståelse av teoretiske konsepter, noe som ga et solid fundament for coachingen. Det var tydelig at han hadde kunnskap om emnet, noe som beriket samtalen og bidro til å åpne opp for nye måter å tenke på. Jeg satte pris på hans profesjonalitet og evne til å formidle komplekse ideer på en forståelig måte. Denne timen var et godt første skritt mot personlig vekst og håndtering av situasjonen jeg havnet i. Joachims tilnærming var oppmuntrende og støttende, noe som skapte et positivt og åpent rom for læring og selvrefleksjon. Jeg ser fram til å bygge videre på denne erfaringen og å ta i bruk de innsiktene jeg har fått i praksis.» – K.G.

Personlige mål med plan

Joachim har en behagelig fremtoning og er en person som jeg raskt følte meg trygg hos. Han er god på å lytte og er i tillegg veldig tillitsskapende. Han er inspirerende og fikk meg til å reflektere over ting jeg ikke hadde tenkt på tidligere. Jeg fikk hjelp til å sette meg personlige mål, og en plan for hvordan jeg skulle nå dem. Om andre ønsker å få hjelp av en Coach kan jeg varmt anbefale Joachim». – J-E.