Jeg har veldig god bedring av smertene etter behandlingene med akupunktur.
Jeg har bedre søvnkvalitet og mindre smerter i det daglige”.