Behandlingen hjalp – selv om den var vond der og da.
Ble raskt mye bedre.
Dette fortsetter jeg med forebyggende.