Jeg har hatt gleden av tre timer hos coachen/livsveilederen Peder Knutsen. Peder møtte meg med et åpent sinn og et våkent øye. Han utfordret tankesettet mitt, og hjalp meg både med å se gledene i hverdagen klarere, og å identifisere muligheter som ligger foran meg. I mitt møte med Peder fikk jeg verktøyene jeg trengte for å fortsette som min egen coach, og for å møte livet med en ny holdning og nye tankesett. Jeg opplevde at hans arbeid både brakte forsoning til fortiden, og åpnet muligheter for fremtiden. Dette gjorde han ved bl.a. å gi meg metoder for daglig bruk til selvutvikling, og ved å stille spørsmål, veilede og utfordre meg med hensyn til mine ønsker for livet videre. Ved slutten av den siste timen måtte jeg innrømme at min egen skepsis knyttet til om en coach virkelig kunne utrette så mye på så kort tid som tre møter var gjort til skamme. Peder holdt det han lovet, og jeg var klar til å følge veien min videre på egen hånd. Med meg fikk jeg imidlertid også en hjertelig og trygg forvissning fra Peder om at han ville være der, om jeg noen gang skulle trenge han igjen. Denne coachen/livsveilederen kan anbefales på det varmeste! Og for deg som lurer på hvordan han vil møte deg, kan jeg forsikre deg om at det skjer med varme og respekt. I motsetning til mange andre aktører i dag er ikke oppskriften hans på det gode liv økt effektivitet og vellykkethet. Det gode livet hos Peder ligger dypere forankret enn som så…”