Jeg husker at jeg følte meg ny hver gang jeg kom ut derfra. På en positiv måte. Og det som ble sagt og snakket om er noe jeg vil ta med meg videre, for det er vanskelig å glemme.