Hei Anne Karin
Jeg ville bare fortelle at jeg ble gravid etter å ha fått fotsoneterapi hos deg og er nå 15 uker på vei.