Vesentlige forbedringer når det gjelder kroppslige plager, særlig i forhold til hjertet og mage.
Dessuten bidratt til bedre følelsesmessig balanse – (noe som har kommet som en gledelig overraskelse)