Foreldre til Herman på 6 år oppsøkte Alternativ Medisin Røa angående hjelp for kyssesyke, Mononukleose (Epstein Barr virus).  Han hadde symptomer i rundt 6 måneder og ble etterhvert lagt inn og undersøkt på sykehus for slapphet og kvalme,  som kom og gikk – og smerte i halsen. Det ble påvist EBV-virus – positiv.  Det var ingenting mer å gjøre enn å holde ham hjemme og i ro.

Gutten fikk forsiktig behandling med homeopatiske medisiner i løpet av et par uker.

Han ble etterhvert igjen undersøkt på sykehus og verdiene var normale.